Browsed by
Månad: april 2022

När Herren Gud avslöjar folkets lögner och synder

När Herren Gud avslöjar folkets lögner och synder

Herrens dom över folkets synder Gå ut på Jerusalems gator och se er noga omkring! Sök på torgen och se om ni kan finna någon, om det finns en enda som handlar rätt och försöker leva hederligt – då skall jag förlåta staden. Också när de svär vid Herren svär de falskt. Herre, dina ögon vill se ärlighet. Du slog dem, men de kände ingen smärta, du krossade dem, men de vägrade ta varning. De gjorde sina ansikten hårdare än…

Läs mer Läs mer

Hur ska vi då leva som kristna

Hur ska vi då leva som kristna

Det finns tydliga anvisningar om hur en kristen ska leva sitt liv på jorden. En sådan anvisning är skriven av aposteln Paulus, i hans brev till församlingen i Efesus. Budskapet är särskilt viktigt att hålla sig till i vår tid, då lögnen fått än hårdare grepp om folket, oavsett de handlar om ledare eller följare. Vi behöver som kristen stå för än mer tydliga alternativ för dem som valt att följa den breda strömmen av hedningar som verkar tävla med…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i Påsktiden

Tredje söndagen i Påsktiden

Denna söndag firar kristna kyrkan tredje söndagen i påsktiden, då texterna handlar om Den Gode Herden, vår Frälsare, Jesus Kristus. Texten i Gamla Testamentet är hämtat från profeten Hesekiel, som skriver att Herren Gud sade: Jag skall ge dem en en­da her­de, min tjäna­re Da­vid, och han skall val­la dem. Han skall val­la dem, han skall va­ra de­ras her­de. Jag, Her­ren, skall va­ra de­ras Gud, och min tjäna­re Da­vid skall va­ra de­ras furs­te. Jag, Her­ren, har ta­lat. Jag skall slu­ta…

Läs mer Läs mer

Mammons ansikte i väst

Mammons ansikte i väst

Det är sällan vi själva orkar ställa frågan om vem som producerar allt det vi är köper som kund, oavsett det handlar om mat, papper, elektronik, eller något annat som vi behöver eller anser är nödvändigt. Det är med andra ord mycket ovanligt att vi som allmänhet tar oss tid att undersöka vilka som ligger bakom allt det som säljs. Den som trots allt använder sin tid för att undersöka denna fråga är därför än mer värd att uppmärksammas, eftersom…

Läs mer Läs mer

Varför ser du flisan i din nästas öga

Varför ser du flisan i din nästas öga

Det är spännande och mycket oroande att läsa Guds Ord, oroande särskilt då Guds Ord träffar vårt eget hjärta och ifrågasätter ens egna tankar, ord och gärningar. Ett sådant exempel är när Jesus uttalar följande ord i Matteus evangelium 7 kap: Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i Påsktiden

Andra söndagen i Påsktiden

Denna söndag firar den Kristna kyrkan 2 söndagen i Påsktiden, och temat behandlar påskens vittnen, bland annat alla dem som personligt fick se den uppståndne Messias, vår Herre, Jesus Kristus. Aposteln Paulus lyfter fram den händelsen som det grundläggande temat i kristna tron och skriver i 1:a Korinthierbrevet 15: Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om…

Läs mer Läs mer

Doktor Suzanne Humphries om trojanhästen och klusterbomberna i aluminium

Doktor Suzanne Humphries om trojanhästen och klusterbomberna i aluminium

Ibland drabbas jag av mer eller mindre djupa funderingar och det sker särskilt i tider då någon slags hysteri aktualiseras. För drygt två år sedan uppenbarades den akuta risken för att vi alla skulle drabbas av viruset SARS-II, mer allmänt känd som Covid-19. När jag 2020 fick höra talas om denna farliga virus hade jag redan, någon månad innan, drabbats av en bedrövlig hosta som bland annat innebär svårigheter att andas normalt, och detta hade pågått i mer än åtta…

Läs mer Läs mer

Mötet med den uppståndne Herren

Mötet med den uppståndne Herren

Annandag Påsk innebar lärjungarnas första möte med den uppståndne Jesus Kristus. Redan i femte Mosebok anges följande: Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: »Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.«…

Läs mer Läs mer

Han är inte här… han har uppstått från de döda

Han är inte här… han har uppstått från de döda

Så har det äntligen fullbordats! Segern över död och förintelse är en realitet och Herren, Jesus Kristus, har uppstått från de döda. Vi firar Påskdagen, då Herren Jesus Kristus besegrade vår ultimata fiende, DÖDEN, som hållit oss i ett fast grepp och gång på gång försökt skrämma oss. Nu finns inte längre någon rädsla, eftersom fienden är besegrad och Kärleken har vunnit över död och förintelse! Jesus Kristus valde att gå i döden bara för att vi skulle bli befriade…

Läs mer Läs mer

Jesu Kristi kors, vår enda räddning

Jesu Kristi kors, vår enda räddning

LÅNGFREDAGEN – Korset – Långfredagen var under början av kristendomens inträde i vårt land en mycket viktig dag, då man helst skulle ägna sig åt att reflektera kring vad Jesu Kristi död på korset innebar för oss, som gärna vill bli en del av Gud Faders himmelrike. Profeten Jesaja skriver århundraden före händelsen: Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur…

Läs mer Läs mer

Skillnad mellan ondska och godhet

Skillnad mellan ondska och godhet

Det känns allt mer som om en mörk ondska greppar allt fler här i väst? Det som florerar tydligast verkar handla om hat och ondska! Fler och fler verkar vara beredda att stödja en politik som förespråkar krig, mer vapen, död, hat och förödelse? Var har all den godhet som tidigare präglade västvärlden tagit vägen? Är det verkligen så illa stället så att hela det nuvarande onda tillståndet beror enbart på en statlig media som förespråkar ondskans agenda? Ägnar vi…

Läs mer Läs mer

PALMSÖNDAGEN – Vägen till korset

PALMSÖNDAGEN – Vägen till korset

Denna helg firar kristna kyrkan palmsöndag. Helgens tema handlar om vägen till korset som pekar på den enda VÄGEN för att få sina synder förlåtna! Det handlar om VÄGEN som aposteln Paulus proklamerar stort och brett, och som han fört vidare till hedningarna, som den enda möjligheten till ett evigt liv, genom tron på Jesus Kristus, som själv säger att han är; Vägen, Sanningen och Livet! Det är bara genom tron på Jesus Kristus som vi lär känna Gud Fader…

Läs mer Läs mer

När Paulus möter eliten i Athen

När Paulus möter eliten i Athen

Mycket av det som händer i vår underliga tid har i många fall även hänt tidigare. Ett exempel är när aposteln Paulus drivs bort från Thessalonike och Beroia av judarna och deras samlade gäng som hetsats upp att förfölja Paulus. Paulus hamnar på grund av det så småningom i Athen, där han hamnar bland grekerna som befanns sig i areopagen. Där upptäcker Paulus grekernas mängd av avgudar och där håller han även det kända talet, som ifrågasatte grekernas avgudar. Lukas…

Läs mer Läs mer

Bara en som sonar våra brott

Bara en som sonar våra brott

I helg firar vi femte söndagen i fastan och temat är försonaren, som naturligtvis pekar på frälsaren, Jesus Kristus, som dog för våra synders skull, så att vi skulle få del av evigt liv. Det är bara Jesus Kristus som kan försona oss från de synder vi lever ut, och i den nutida västvärlden har alla synder blivit än mer uppenbara samt totalt galna, eftersom de inte längre finns något stopp för galenskapen, vilket stämmer med det som aposteln Paulus…

Läs mer Läs mer