Browsed by
Månad: mars 2023

Palmsöndagen

Palmsöndagen

Söndagen 2 april firar kristna kyrkan Palmsöndag och då handlar temat om Vägen mot korset, den väg som Herren, vår Gud, erbjuder oss syndare och detta genom att offra sin enfödde Son, Jesus Kristus. Palmsöndagen inleder stilla veckan, och i stilla veckan ingår också dymmelonsdagen, skärtorsdagen, långfredagen och påskafton. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesu Kristi intåg i Jerusalem, då han red på en åsna in till Jerusalem och hyllades av folket. Åsnan lät han hämta i Betfage på sin…

Läs mer Läs mer

Jungfru Marie bebådelsedag

Jungfru Marie bebådelsedag

Söndagen 26 mars firar kristna kyrkan jungfru Marie bebådelsedag och då handlar temat om Guds mäktiga verk, som åsyftar på tillfället då den unga jungfrun, Marie, blir havande genom den helige Anden, och efter ca nio månader födde Guds Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud. Denna, redan i Gamla Testamentet tydligt beskrivna händelse, var något som judarna var införstådda med. Gud hade, efter att ha prövat Abraham, tagit beslutet att offra sin egen Son, för att befria oss syndiga…

Läs mer Läs mer

Midfastosöndagen

Midfastosöndagen

Söndagen 19 mars firar den kristna kyrkan Midfastosöndag, och då handlar temat om Livets bröd, vår Herre, Jesus Kristus. Midfastosöndagen, som kommer mitt i fastan, har också namnet Lætare, som är det latinska namnet från det gamla introitus ur Jesaja 66:10: Lætare Jerusalem (Gläds Jerusalem), som är ord från Jesaja 66:10 – Gläds med Jerusalem, och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Och som aposteln Johannes skriver sade Jesus: Jag är li­vets bröd. Era fäder åt…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Söndagen 12 mars firar den kristna kyrkan 3:e Söndagen i Fastan, då temat handlar om Kampen mot ondskan. Temat är angeläget, särskilt i vår tid, när kyrkan i många fall gett efter för världens tryck och tycke! De som medvetet väljer att lämna Guds Ord och istället väljer att bortse från det som Ordet säger gör sig själv en otjänst som leder till evig död. Vi behöver ställa frågan vart vi är på väg? Följer vi verkligen Vägen, Sanningen och…

Läs mer Läs mer