Browsed by
Månad: augusti 2021

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

När aposteln Paulus talar om mänsklighetens frälsning/räddning åsyftar han den ende Gud, som judarna hade tillbett som den ende Gud i kosmos, detta i motsats till hedningarna som tillber en mängd olika slags avgudar som inte har liv eller kraft. Efter att Gud Fader sänt sin enfödde Son, Jesus från Nasaret, den Messias som profeterna talar om, var syftet att judarnas tro fullbordats och detta genom Messias, som Gud Fader lovat sända, och vilket Han gjort i och genom mannen…

Läs mer Läs mer

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag, 1 augusti 2021, firar vi 9:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Goda förvaltare. Texterna är hämtade från: 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 och Matt 25:14-30 och handlar alla om att fungera som förvaltare av den största gåva människan fått, nämligen Guds Ord om Frälsaren Jesus Kristus, som dog och uppstod från de döda så att vi skulle få del av ett evigt liv. Moses skriver: Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:…

Läs mer Läs mer