Browsed by
Månad: maj 2024

Första söndagen efter trefaldighet

Första söndagen efter trefaldighet

Söndagen 2 juni 2024 firar Kristi kyrka 1:a söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Vårt dop, som borde vara aktuell för oss varje dag på nytt. Sorgligt nog är det allt för många av oss som lever som döpta i Jesu namn, men utan att ta vårt dop på det allvar det kräver. Herren vill att vi tar dopet  på allvar eller som aposteln Paulus skriver: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i…

Läs mer Läs mer

Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen

Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen

Söndagen 26 maj 2024 firar Kristi kyrka heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen och då handlar temat om Gud – Fader, Son och Ande. Vår Gud, Fader, Son och helig Ande, är den allenarådande och ende Herre som skapat allt och som regerar och kommer att döma var och en av oss. I glädje får vi konstatera och ta emot det Jesus säger i dagens evangelietext: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för…

Läs mer Läs mer

Annandag pingst

Annandag pingst

Måndagen 20 maj 2024 firar Kristi kyrka Annandag Pingst och då handlar temat om Andens vind över världen, Guds helige Ande, om den verkligen fortfarande råder i vår sargade och söndrade värld? Att Herren, vår Gud, genom Jesus Kristus vill att vi ska omvända oss och rikta vår blick på allenast Honom står klart enligt Guds egna Ord, men problemet är vår avtagande vilja att tro på det Han sagt och istället ge allt mer tid för att följa allt…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen

Pingstdagen

Söndagen 19 maj 2024 firar Kristi kyrka Pingstdagen och då handlar temat om Den helige Anden, den Ande tillika Gud som var bestämt att komma till vår hjälp och stöd, och som första gången föll på de första lärjungarna som var samlade i Jerusalem, detta efter att Jesus hade uppstått från de döda och återvänt till Guds himmelska rike. Utan den helige Anden skulle vi vara utan vägledning och stöd att förstå Guds levande Ord. Det är som Jesus säger…

Läs mer Läs mer

Söndagen före pingst

Söndagen före pingst

Söndagen 12 maj 2024 firar Kristi kyrka söndagen före Pingst och då handlar temat om Hjälparen kommer, som naturligtvis handlar om den helige Anden som Jesus sade Herren skulle sända efter att Jesus lämnat lärjungarna. Den helige Anden är  nödvändig och som aposteln Paulus skriver i Romarbrevet: Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för…

Läs mer Läs mer

Kristi himmelsfärds dag

Kristi himmelsfärds dag

Torsdagen 9 maj 2024 firar Kristi kyrka Kristi himmelsfärds dag och temat är Herre över allting, vilket innebär att Herren Jesus Kristus är den ende Herren över allting samt alla och påminner oss om den dag då Jesu himmelsfärd äger rum, eller som aposteln Markus skriver: När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom…

Läs mer Läs mer