Browsed by
Månad: maj 2021

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

Det finns för många som, antingen av lättja eller ovilja, valt att tro på allt som klimatalarmisterna har att säga! Det är betydligt färre som vill tro på den vetenskapliga sanningen om CO2 och dess direkt irrationella betydelse när det gäller jordens klimat. Det verkar vara lättare att tro på mänsklig påverkan, fast vår påverkan inte har någon särskilt stor eller avgörande inverkan på klimatet i helhet. Kan fenomenet ha sin egentliga grund i okunnighet, eller handlar det om att…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor…

Läs mer Läs mer

Paulus tal till församlingen i Korint

Paulus tal till församlingen i Korint

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig (Rom. 11:17-18).

Profeten Habakuk talar till oss

Profeten Habakuk talar till oss

Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han ska säga till mig, vilket svar jag får på min klagan. Herren svarade mig: Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa, ty synen vittnar om den bestämda tiden, den talar om slutet, den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte. Se den falske far…

Läs mer Läs mer

Jesu Kristi himmelsfärd

Jesu Kristi himmelsfärd

Idag, när i firar Kristi Jesu himmelsfärd, bör vi kommer ihåg det Jesus sade innan Han lämnade lärjungarna: Frid lämnar jag kvar åter er, min ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh. 14:27). Jesus lämnar inte en frid som är världen erbjuder utan en som är himmelsk! Något vi kan tänka på när skrämseln är aktuell. Den frid som Jesus lämnar känner alltså ingen oro, utan den friden får…

Läs mer Läs mer

Jesajas budskap till oss som tror

Jesajas budskap till oss som tror

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat (Jes. 25:8). Tiden är knapp och det är mer bråttom än någonsin att börja tänka på sin egna eviga framtid. Inte om framtiden som räcker i högst 70 – 90 år på jorden, utan på evigheten som vi kommer att uppleva, oavsett vi vill eller inte! Alla som tror på Jesus Kristus, som…

Läs mer Läs mer