Browsed by
Månad: november 2023

Första söndagen i Advent

Första söndagen i Advent

Söndagen 3 december 2023 firar Kristi kyrka 1:a söndagen i Advent och då handlar temat om Ett nådens år. Kristi kyrka firar ett nytt nådens år, given av Herren, vår Gud. Att inleda det nya kyrkoåret innebär att återigen be om den nåd som bara vår Herre, Jesus Kristus, kan skänka oss! Utan den nåd som Herren är villig att ge så är vi utsatta för det onda som pågår för fullt i världen idag. Vi är helt beroende av…

Läs mer Läs mer

Domssöndagen

Domssöndagen

Söndagen 26 november 2023 firar Kristi kyrka Domssöndag och då handlar temat om Kristi återkomst, ett ärende som är angeläget för alla som kallar sig kristna. Den sista dagen kommer, oavsett vi lever eller är kroppsligt döda, då Herren, vår Gud, genom Jesus Kristus ska döma var och en. Domssöndagen handlar om att Herren har sista ordet när det gäller våra liv. Det handlar även om att vi är totalt beroende av den nåd Jesus Kristus står för. Han gav…

Läs mer Läs mer

Söndagen före domssöndagen

Söndagen före domssöndagen

Söndagen 19 november 2023 firar Kristi kyrka söndagen före domsöndagen och då handlar temat om Vaksamhet och väntan. Enligt profeten Amos kommer det en tid då människor kommer att söka efter Guds Ord och vägledningen, men då är det redan för sent. Han skriver: Ja, den tid kom­mer, säger Her­ren Gud, då jag sänder hung­er över lan­det – in­te hung­er ef­ter bröd, in­te törst ef­ter vat­ten, ut­an ef­ter att höra Her­rens ord. Då skall de ir­ra från hav till hav,…

Läs mer Läs mer

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 12 november 2023 firar Kristi kyrka 23:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Förlåtelse utan gräns. Hur många gånger ska jag förlåta honom frågar aposteln Petrus. Han fick till svar: Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom. Vi är alltid i behov av förlåtelse eftersom vi syndar med tankar, ord och gärningar. Det vet Herren Jesus mycket väl….

Läs mer Läs mer