Browsed by
Månad: maj 2022

Ett liv utan kunskap om Gud

Ett liv utan kunskap om Gud

Vad innebär ett liv utan kunskap om Gud? Utgår vi från Bibeln som är Guds egna Ord och de varningar som exempelvis aposteln Paulus för fram till dem som i vår tid aktivt valt att förkasta både Gud och Kristus så är det klart och tydligt vad som väntar dem, särskilt dem som tycker sig klara sig så bra utan någon tro på en gudom. När människorna gör detta kommer Gud att dra sin välsignelse ifrån dem. Då blir verkligheten…

Läs mer Läs mer

Söndagen före Pingst

Söndagen före Pingst

Den 29 maj firar kristna kyrkan söndagen före Pingst och temat handlar om att Hjälparen kommer. Hjälparen, som är detsamma som den helige Anden, är den ande Jesus lovat lärjungarna skulle komma 10 dagar efter att han själv togs upp av molnen upp till Guds himmelska rike. Utan Hjälparens stöd och bistånd är vi som troende rent tafatta i vår förståelse av den kristna tron. Våra ögon ser inte och öron hör inte sanningens Ord, något Herren var väl medveten…

Läs mer Läs mer

Kristi himmelsfärds dag

Kristi himmelsfärds dag

Torsdagen 26 maj firar kristna kyrkan Kristi himmelsfärdsdag, och då handlar temat om konstaterandet att Jesus Kristus är Herre över allting! Jesus himmelsfärd, efter att han såsom uppstånden hade gett lärjungarna instruktioner om Pingsten, var något helt avgörande för allas vår frälsning! Herren Jesus skulle nu förenas med Gud Fadern i det himmelska riket, där han sitter på Gud Faderns högra sida för att döma levande och döda. Utan Jesu Kristi uppståndelse och himmelsfärd så vore allt det som vi…

Läs mer Läs mer

Bönsöndagen

Bönsöndagen

Söndagen 22 maj firar kristna kyrkan bönsöndag, och då står bönen i centrum. Bönen handlar bland annat om den kristnes möjlighet att kommunicera med Herren, genom Hans Son, Jesus Kristus, vår ende Frälsare. För kristna är bönen ett återkommande fenomen, och något som pågår kontinuerligt, eftersom det handlar om vårt samtal med Herren Gud och vår önskan att alltid vara nära vår Herre Jesus Kristus. I bönen vänder vi våra ögon och öron till Honom som har skapat allt och…

Läs mer Läs mer

Femte söndagen i Påsktiden

Femte söndagen i Påsktiden

På söndag 15 maj firar kristna kyrkan femte söndagen i påsktiden. Temat handlar om att växa i tro. Det handlar naturligtvis om tron på Jesus Kristus, som vår ende Frälsare och Herre! Söndagens texter är hämtade enligt nedan: Hos 14:5-9 Jag skall bo­ta dem från de­ras trolöshet, jag skall äls­ka dem av hjärtat, min vre­de har vänt sig från dem. Jag skall bli som dagg för Is­ra­el, och han skall blomst­ra som en lil­ja, slå rot som en pop­pel och…

Läs mer Läs mer

Den gamla och den nya människan

Den gamla och den nya människan

När aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesos så lyfter han bland annat fram skillnaden mellan den gamla och den nya människan! De i Efesos hade tidigare tillhört hedningarna, som gjorde det mesta utifrån själviska skäl, något som en kristen inte gör, menar Paulus. Därför klargör han de tydliga skillnaderna mellan den gamla och den nya människan. Den omvände och den nya människan har dött med Jesus Kristus och uppstått till ett nytt liv som är synligt och påtagligt annorlunda,…

Läs mer Läs mer

Fjärde söndagen i Påsktiden

Fjärde söndagen i Påsktiden

Denna söndag – 7 maj 2022 – firar den kristna kyrkan fjärde söndagen i påsktiden och texterna utgår från temat Vägen till livet. Vi inleder med texterna här nedan: Syr 28:3-7 Om en människa bär på agg mot en an­nan, hur kan hon då kräva läke­dom av Her­ren? Hon vi­sar ing­en nåd mot sin medmänniska, men när hon själv har syn­dat tar hon till böner! Hon bär på agg, hon som själv är dödlig – vem skall då ge förso­ning…

Läs mer Läs mer

Teologen Dietrich Bonhoeffer´s teori om idiotin som driver samhället

Teologen Dietrich Bonhoeffer´s teori om idiotin som driver samhället

I denna mörkaste tiden av Tysklands historia (1939 – 1945) framträder teologen Dietrich Bonhoeffer. Han blir tillfångatagen av nazisterna och två veckor innan befrielsen dödas han. Dietrich Bonhoeffer beskriver i sina brev idiotin i ett samhälle som drivs av nazism, fascism och kommunism. Det kan vara intressant att förstå orsaken till det onda som pågår i samhället idag med det som hände under Bonhoeffer´s levnadstid. Orsaken till det onda handlar enligt Bonhoeffer om att moralen förstörs av enstaka individer som…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus berättar om hemligheten

Aposteln Paulus berättar om hemligheten

När aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesos anger han i det tredje kapitlet en hemlighet som få känt till. Han skriver bland annat fyra (4) dimensioner, jämfört det med vårt allmänna sätt att se verkligheten utifrån tre dimensioner! När Herren, Jesus Kristus, uppenbarar sig för Paulus på vägen till Damaskus blev Paulus upplyst inifrån. Han fick alltså både nåden och insikten om något som varken vårt öga eller öra har den minsta aning om. Det är denna hemlighet som…

Läs mer Läs mer