Browsed by
Månad: februari 2023

Andra söndagen i fastan

Andra söndagen i fastan

Söndagen 5 mars firar kristna kyrkan 2:a Söndagen i Fastan, och då handlar temat om den kämpande tron, ett tema som är förståeligt då vi ofta har problem att i all enkelhet tro på Jesus Kristus som vår ende Frälsare (räddning) och Herre. Satan kämpar ofta med både näbbar och klor, och gör allt för att få oss att falla för hans lögner om vad Gud har sagt och vill, , såsom Eva och Adam gjorde. Kristna tron handlar primärt…

Läs mer Läs mer

Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan

Söndagen 26 februari 2023 firar kristna kyrkan Första söndagen i Fastan, och då handlar temat om Prövningens stund. Så som troende på Herren, Jesus Kristus, och vår Gud och Fader, så kommer alla att bli prövade i en eller annan stund. Den onde Satan är så som han var då han fick Adam och Eva att falla för frestelsen, som 1 Moseboks tredje kapitel beskriver det:  Or­men var lis­ti­gast av al­la vil­da djur som Her­ren Gud ha­de gjort. Den fråga­de…

Läs mer Läs mer

Askonsdagen

Askonsdagen

Onsdagen 22 februari firar kristna kyrkan Askonsdag då temat handlar om Bön och Fasta. Onsdagen efter fastlagssöndagen inleds fyrtiodagarsfastan, som är en förberedelsetid inför den kristna påsken. I kristendomens barndom var det två eller tre dagars fasta som gällde, men på 300-talet utökades det, för att påminna om de 40 dagar som Jesus fastade i öknen. Texterna denna onsdag hittar du nedan: Man 11-15 Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dig att vi­sa din mild­het. Jag har…

Läs mer Läs mer

Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen

Söndagen 19 februari 2023 firar kristna kyrkan Fastlagssöndag då temat handlar om Kärlekens väg som inte syftar på vår mänskliga kärlek utan på Guds AGAPE, som närmast kan jämföras med en förälders kärlek till sitt barn. Den kärleken är beredd att gå i döden för att beskydda barnet hon fött. På samma sätt är det med Herren, vår Gud och Fader, genom Jesus Kristus. Fastlagssöndagen inleder även fasteperioden som många kristna i världen förverkligar. De väljer medvetet att avstå från…

Läs mer Läs mer

Sexagesima eller Reformationsdagen

Sexagesima eller Reformationsdagen

Söndagen 12 februari 2023 firar kristna kyrkan Sexagesima eller Reformationsdagen då temat handlar om Det levande ordet, Bibeln, eller Guds Ord som den brukar kallas för av både judar såsom kristna. Sexagesima eller Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan. Den infaller söndagen som infaller 56 dagar före påskdagen. Den liturgiska färgen är violett eller blå. På altaret ställer kyrkan fram blå eller violetta blommor och tänder två ljus. Dagens fullständiga namn är Dominica infra Sexagesam vilket betyder ”söndagen inom det…

Läs mer Läs mer

Vägen framför andra: kärleken

Vägen framför andra: kärleken

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken…

Läs mer Läs mer

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag

Söndagen 5 februari 2023 firar den kristna kyrkan Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag och då handlar temat om Uppenbarelsens ljus. Den gamle Symeon som fått löftet att se världens Frälsare uttrycker söndagens tema på bästa sätt. Läkaren Lukas skriver: I Je­ru­sa­lem fanns en man vid namn Sy­me­on, som var rättfärdig och from och som vänta­de på Is­ra­els tröst. He­lig an­de var över ho­nom, och den he­li­ga an­den ha­de up­pen­ba­rat för ho­nom att han in­te skul­le se döden förrän han ha­de…

Läs mer Läs mer