Browsed by
Månad: juni 2023

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Söndag 2 juli 2023 firar kristna kyrkan 4:e Söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Att inte döma, något vi allt för ofta har för lätt att göra, utan att ta hänsyn till alla faktorerna gällande dem som vi dömer. Enligt Herren Gud ska vi i samtliga sammanhang överlämna domen till den som känner till hela sanningen, som profeten Hesekiel uttrycker Guds Ord: Alltså skall jag döma er, is­ra­e­li­ter, var och en ef­ter hans gärning­ar, säger Her­ren Gud. Vänd…

Läs mer Läs mer

Den helige Johannes Döparens dag

Den helige Johannes Döparens dag

Söndag 25 juni 2023 firar kristna kyrkan den helige Johannes Döparens dag och då handlar temat om Den Högstes profet. Johannes Döparen föddes sex månader före Jesu födelse i Betlehem. Johannes far Sakarias och mor Elisabet får av Guds ängel veta att deras son Johannes blivit till och utsedd av Herren Gud till att vara den allra Högstes profet. Därmed skulle även hans hela liv, före han blev halshuggen, fylld av att uppfylla alla de uppgifter som Herren hade beslutat…

Läs mer Läs mer

Midsommardagen

Midsommardagen

Lördag 24 juni 2023 firar kristna kyrkan Midsommardagen och handlar då temat om Skapelsen, alltså det universum som Gud skapat för vår skull. Wikipedia skriver följande om Midsommar är en högtid som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa. I Finland och Sverige infaller den numera under perioden 20–26 juni, med inledande högtidsafton fredagen 19–25 juni. Sedan 300-talet firar den kristna kyrkan Johannes Döparens födelse den 24 juni varför högtiden i vissa områden starkt har förknippats, eller fortfarande förknippas med…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen efter trefaldighet

Andra söndagen efter trefaldighet

Söndagen 18 juni firar kristna kyrkan 2:a Söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Kallelsen till Guds rike. Kallelsen till Guds rike framträder tydligast i de ord Jesus säger i dagens evangelietext: ”Det är in­te de fris­ka som behöver läka­re, ut­an de sju­ka. Jag har in­te kom­mit för att kal­la rättfärdi­ga, ut­an syn­da­re.” De som påstår sig vara friska och utan något fel är oftast tillräckliga i sig själva, medan syndaren är väl medveten om sin situation och i…

Läs mer Läs mer

Första söndagen efter trefaldighet

Första söndagen efter trefaldighet

Söndagen 11 juni 2023 firar kristna kyrkan 1:a söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Vårt dop. Dopet i Jesu namn handlar om en gåva som vi fått möjlighet att ta emot och göra något av! Att bli döpt som barn är ofta kopplat till en ritual som, särskilt kyrkan i väst, anses vara inträdet till Kristi kyrka. Men om den döpte inte förvaltar dopet som en gåva som Gud har skänkt oss så blir dopet i Jesu namn…

Läs mer Läs mer