Skillnad mellan ondska och godhet

Skillnad mellan ondska och godhet

Det känns allt mer som om en mörk ondska greppar allt fler här i väst? Det som florerar tydligast verkar handla om hat och ondska! Fler och fler verkar vara beredda att stödja en politik som förespråkar krig, mer vapen, död, hat och förödelse? Var har all den godhet som tidigare präglade västvärlden tagit vägen? Är det verkligen så illa stället så att hela det nuvarande onda tillståndet beror enbart på en statlig media som förespråkar ondskans agenda? Ägnar vi ens längre tid åt våra egna tankar, vår egen vishet och sunda förnuft. Har vårt eget förstånd och vårt eget logiska tänkande slutat fungera? Har vårt tidigare sunda förnuft inte längre utrymme att existera? I all min undran tvingas jag att gång efter annan återvända tillbaka till Guds Ord och Romarbrevet. Aposteln Paulus beskriver en idioti som föds hos ett folk som vänder Gud ryggen:

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Paulus och församlingen i Rom

Först och främst: jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen skall få möjlighet att resa till er, om det är Guds vilja. Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli stärkta, eller snarare: för att vi tillsammans skall få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Jag vill att ni skall veta, bröder, att jag ofta – fast det hittills alltid kommit något i vägen – har tänkt besöka er för att kunna skörda någon frukt bland er liksom bland alla andra hedningar. Greker och barbarer, lärda och olärda – alla har jag skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Ett liv utan kunskap om Gud

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

Än fler frågor föds, åtminstone hos alla dem som inte ägnar all sin tid åt media. Första handlade allt media sade om en pandemi som visat sig var något annat än en pandemi. Läkemedelsbolagen fick som de ville och expanderade ekonomiskt. Politiker fick alla verktyg för att styra sina innevånare och deras tillvaro. Idag handlar det om kriget i Ukraina, som verkar vara arrangerad utifrån konceptet att vi i väst ska hata alla ryssar samt ge allt vårt stöd till Ukraina, trots att vi vet att det samtidigt pågår krig i Jemen, som de facto stöds av just dem som proklamerar att vi ska hata ryssar, förstöra ryska folket och dess ledare Putin.

Lämna ett svar