Browsed by
Månad: december 2023

Söndagen efter jul

Söndagen efter jul

Söndagen 31 december 2023 firar Kristi kyrka söndagen efter jul och då handlar temat om Guds barn, som berör alla dem som tillhör Gud genom tron på Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare. Att Herren presenterar bilden av ett barn har ett gott syfte och tydliggör att ett barn i de flesta fall är helt beroende av sina föräldrar och att ett barn oftast är trogen sina föräldrar, eftersom de utgör barnets enda egentliga överlevnad, något som blir än…

Läs mer Läs mer

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Tisdagen 26 december 2023 firar Kristi kyrka Annandag jul eller den helige Stefanos dag och då handlar temat om martyrerna, ett tema som i första hand verkar förta juldagens stora glädje men som allt förklaras av Jesus när han säger: Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas…

Läs mer Läs mer

Juldagen

Juldagen

Måndagen 25 december 2023 firar Kristi kyrka JULDAGEN då temat naturligtvis handlar om Jesu födelse i Betlehem. Den största händelsen som Gud Fader lovat redan i 1 Mosebok och som skulle rädda oss människor från en evig död. Kan glädjen vara större än att inse vilken gåva vi fått? Redan profeten Jesaja förtydligar vad det handlar om när han skriver: Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram….

Läs mer Läs mer

Fjärde söndagen i Advent

Fjärde söndagen i Advent

Söndagen 24 december 2023 firar Kristi kyrka 4:e söndagen i Advent och då handlar temat om Herrens moder, jungfru Maria, som blev utvald av Herren, vår Gud, som moder till Guds ende Son. Den enkla och relativt fattiga flickan, Maria, blev utvald till att bli Herrens moder men fick inte bara bära glädjen av att bli mor till Guds Son, utan även bära den djupa smärtan av att se sin egen son bli korsfäst ca. 30 år senare på Golgata….

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i Advent

Tredje söndagen i Advent

Söndagen 17 december 2023 firar Kristi kyrka 3:e söndagen i Advent och då handlar temat om att Bana väg för Herren. Det första man tänker på när det gäller temat handlar förstås om den ropande rösten i öknen, Johannes Döparen, som var sex månader äldre än Jesus och som Gud Fader sände för att bana väg för Herren, vår Messias och Frälsare. Men det handlar även om att bana väg för Herren i våra egna hjärtan, att varje dag. på…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i Advent

Andra söndagen i Advent

Söndagen 10 december 2023 firar Kristi kyrka 2:a söndagen i Advent och då handlar temat om att Guds rike är nära, ett konstaterande som framträder, bland annat, i samband med att Jesus Kristus vandrade i vår tillvaro och uppmanade alla han mötte att omvända sig, eftersom Guds rike är nära, eller som apostel Lukas påminner oss: Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas…

Läs mer Läs mer