Browsed by
Månad: oktober 2023

Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag

Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag

Söndagen 5 november 2023 firar Kristi kyrka Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag och då handlar temat om Vårt evighetshopp. Denna dag brukar man vanligtvis besöka kyrkogården för att minnas sina anhöriga, men dagen handlar mestadels om det som Hebreerbrevets författare skriver: I tro dog al­la des­sa ut­an att ha fått vad de ha­de bli­vit lo­va­de. De ha­de ba­ra sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig va­ra gäster och främling­ar på jor­den. De som…

Läs mer Läs mer

Alla helgons dag

Alla helgons dag

Lördagen den 4 november 2023 firar Kristi kyrka Alla helgons dag och då handlar temat om Helgonen. Jesus Kristus lärjungar, förutom Judas Iskariot, räknas vanligtvis som helgon, och brukar avbildas med gloria. Helgon är personer som blivit föremål för vördnad (douleia), och då särskilt efter sin död. Termen används främst i samband med kristendomen men företeelsen är känd även inom flertalet andra religioner. Texterna för Alla helgons dag hittar du nedan: 5 Mos 34:1-5 Mo­se gick från Mo­abs he­dar upp…

Läs mer Läs mer

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 29 oktober 2023 firar Kristi kyrka 21:a söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Samhällsansvar, ett ämne som inkluderar olika delar men primärt handlar om vårt förhållande till varandra i samhället. För att ett samhälle ska fungera så som Herren, vår Gud, hade tänkt sig behövs det enkla regler att följa. I vårt land har vi under en lång tid utgått från Guds 10 bud. Dessa gäller inte längre, utan flertalet i dagens samhälle agerar som direkta motståndare…

Läs mer Läs mer

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 22 oktober 2023 firar Kristi kyrka 20:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om att leva tillsammans, en uppgift som inte alltid är så lätt, varken för individer eller grupper. Vi har alla en återkommande tendens att vara egoistiska, ett fenomen som härrör från Adams och Evas tid, då synden trädde in i Edens lustgård. Att leva tillsammans, utifrån ett kristet perspektiv handlar i första hand om ödmjukhet och om vår vilja att följa Guds syften, allt enligt…

Läs mer Läs mer

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 15 oktober 2023 firar Kristi kyrka 19:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Trons kraft. En av reformisterna, Martin Luther, utgick i sin förkunnelse från Habakuk 2:4 (…men den rättfärdige skall leva genom sin tro) en text i Gamla Testamentet som lyfter fram tron och dess djupa och vida kraft. Eller som Jesus gör genom att se tron på dem som sänkte ner den sjuke. Markus skriver: När Je­sus såg de­ras tro sa­de han till den la­me:…

Läs mer Läs mer

Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen

Söndagen 8 oktober 2023 firar kristna kyrkan Tacksägelsedagen och då handlar temat om Lovsång. Att lovsjunga Herren, vår Gud, är att tillbe och lova honom trohet, genom vår tro på Jesus Kristus och hans glädjebudskap i Nya Testamentet, eller som aposteln Paulus skriver: Låt Kristi ord bo hos er i he­la sin ri­ke­dom och med all sin vis­het. Lär och vägled varand­ra, med psal­mer, hym­ner och and­lig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt…

Läs mer Läs mer