Browsed by
Månad: maj 2023

Heliga trefaldighets dag

Heliga trefaldighets dag

Söndagen den 4 juni 2023 firar den kristna kyrkan Heliga trefaldighets dag, eller Missionsdagen, som det även kallas för. Temat handlar om Gud som Fader, Son och helig Ande. Treenigheten är inte lätt att förklara eller ens förstå, och kanske är förståelsen av nämnda begrep det allra viktigaste? När Abraham möter Herren, vår Gud, så ser han tre män. När Abraham talar med dessa tre män så talar han till Herren enligt texten. I all enkelhet kan vi i vår…

Läs mer Läs mer

Annandag pingst

Annandag pingst

Måndagen 29 maj firar kristna kyrkan Annandag Pingst och då handlar temat om Andens vind över världen. Temat förklaras på bästa sätt via de ord Jesus säger: Jag är lju­set som har kom­mit hit i värl­den för att ing­en som tror på mig skall bli kvar i mörk­ret. Om någon hör mi­na ord men in­te tar va­ra på dem, så dömer in­te jag ho­nom, ty jag har in­te kom­mit för att döma värl­den ut­an för att rädda värl­den. Den som…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen

Pingstdagen

Söndagen 28 maj firar kristna kyrkan Pingstdagen, den 50:e dagen efter påsk, då Guds helige Ande anländer till de första lärjungarna och drabbar dem med både förvåning, rädsla såsom enorm glädje och ovanliga förmågor. Lukas berättar: När pingst­da­gen kom var de al­la försam­la­de. Då hördes plöts­ligt från him­len ett dån som av en storm­vind, och det fyll­de he­la hu­set där de satt. De såg hur tung­or som av eld förde­la­de sig och stan­na­de på var och en av dem. Al­la…

Läs mer Läs mer

Söndagen före pingst

Söndagen före pingst

Söndagen 21 maj firar kristna kyrkan Söndagen före pingst och då handlar temat om Hjälparen som kommer, ett ämne som handlar om löftet att Guds helige Ande ska skänkas till dem som var och är lärjungar till Jesus Kristus. Ynnesten att få del av den helige Anden innebär bland annat att få del av Herren Jesu kraft och möjligheter, inte minst i en tid då både krigspropaganda och krigshetsare verkar härja i västvärlden och där vapenleveranser är något återkommande som…

Läs mer Läs mer

Kristi himmelsfärds dag

Kristi himmelsfärds dag

Torsdagen 18 maj firar kristna kyrkan Kristi himmelsfärds dag och då handlar temat om Herre över allting, vilket innebär att Jesus Kristus är den ende Herren och Frälsaren över allting, oavsett det gäller hela universum eller oss små människor. Kristi himmelsfärd handlar om det som Lukas berättar i Apostlagärningarna när han skriver: I min förs­ta bok, ära­de The­o­fi­los, skrev jag om allt som Je­sus gjor­de och lärde fram till den dag då han togs upp till him­len, se­dan han ge­nom…

Läs mer Läs mer

Enda vägen till himlen

Enda vägen till himlen

I följande video lyssnar vi till predikanten John MacArthur som tar upp ämnet enda vägen till himlen. Du som förstår engelska kan lyssna till MacArthurs budskap. Du som inte förstår språket kan försöka läsa översättningen jag gjort med hjälp av Internets översättningsprogram. John MacArthur inleder med att säga: När vi fortsätter i vår serie – och  jag vet inte hur länge detta kommer att gå. Jag sade för några veckor sedan att jag bara ville gå igenom de fyra evangelierna…

Läs mer Läs mer

Endast två alternativa vägar

Endast två alternativa vägar

När Gud, vår himmelske Fader, skapade människan så valde Han att skapa två slags kön; ett manligt (Adam) och ett kvinnligt (Eva)! Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.« Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: »Var…

Läs mer Läs mer

Bönsöndagen

Bönsöndagen

Söndagen 14 maj 2023 firar kristna kyrkan Bönsöndag och då handlar temat naturligtvis om Bönen (Rogate). Att be är något som Jesus själv lär sina närmaste lärjungar, då han lärde dem bönen ”Fader vår…”. Bönen handlar om vårt återkommande samtal med den Herre och Gud som skapat universum, inklusive oss människor, vilket innebär att vi alla borde inse djupt i vårt hjärta att hela vår tillvaro, oavsett allt det som varit, som just nu är, och som kommer att vara…

Läs mer Läs mer

Femte söndagen i påsktiden

Femte söndagen i påsktiden

Söndagen 7 maj firar kristna kyrkan 5:e söndagen i påsktiden och då handlar temat om Att växa i tro.  För att kunna växa i tro handlar det om att få en rätt föda och den enda födan som kan ge tillväxt är inte relaterat till världens information, utan till Guds egna Ord eller som aposteln Paulus skriver: Ni är ju kal­la­de till fri­het, bröder. Låt ba­ra in­te den fri­he­ten ge köttet något tillfälle, ut­an tjäna varand­ra i kärlek. He­la la­gen…

Läs mer Läs mer

Västvärldens förakt och förfall

Västvärldens förakt och förfall

Att känna förakt eller att se ned på någon handlar om att anse någon är mindre värd än en själv och/eller ogilla personen eller gruppen mycket starkt. Närmaste jämförelsen med förakt är att hata, eller undervärdera, en individ och/eller individer. Om man föraktar enskilda eller grupper brukar föraktet oftast sluta i ett mörker samt en mängd lögner, om inte för något annat skäl så för att förlöjliga eller svärta ner motståndaren. Fenomenet pågår särskilt påtagligt i nuvarande västvärld, där tidigare…

Läs mer Läs mer