Browsed by
Månad: september 2023

Den helige Mikaels dag

Den helige Mikaels dag

Söndagen 1 oktober 2023 firar kristna kyrkan den helige Mikaels dag och då handlar temat om Änglarna. Detta tema är något som många har tankar kring. Det finns folk som säger sig ha mött änglar och vi vet att Guds egna Ord behandlar ämnet om änglar som en realitet. Johannes presenterar denna berättelse i Uppenbarelseboken: Och det blev en strid i him­len: Mi­kael och hans äng­lar gav sig i strid med dra­ken. Och dra­ken och hans äng­lar stred, men han…

Läs mer Läs mer

Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 24 september 2023 firar kristna kyrkan 16:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Döden och Livet, ämnen som berör oss alla, oavsett vad vi tror eller är. Livet är en gåva som vi är ålagda att förvalta på bästa sätt enligt Guds Ord. Döden är en konsekvens av synden som härleder ända från Adam och Eva. Vi kan inte undkomma den kroppsliga döden däremot erbjuder Herren, vår Gud, räddning från evig död genom tron på Jesus Kristus,…

Läs mer Läs mer

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 17 september 2023 firar kristna kyrkan 15:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om det enda nödvändiga, nämligen Vägen, Sanningen och Livet som leder oss till vårt rätta hem, eller som 5:e Moseboken skriver: Men där skall du söka Her­ren, din Gud, och du skall fin­na ho­nom om du frågar ef­ter ho­nom av he­la ditt hjärta och med he­la din själ. När du är i nöd och allt det­ta drab­bar dig i kom­man­de da­gar, då skall du vända…

Läs mer Läs mer

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 10 september 2023 firar kristna kyrkan 14:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Enheten i Kristus. Enheten i Kristus handlar om det som aposteln Paulus talar om i dagens episteltext: Men i vår her­re Je­su Kristi namn upp­ma­nar jag er, bröder, att va­ra öve­rens och in­te de­la upp er i oli­ka läger, ut­an åte­ri­gen stå eni­ga i tan­kar och åsik­ter. Av Chlo­es folk har jag nämli­gen fått höra, mi­na bröder, att det före­kom­mer motsätt­ning­ar bland er. Vad…

Läs mer Läs mer