PALMSÖNDAGEN – Vägen till korset

PALMSÖNDAGEN – Vägen till korset

Denna helg firar kristna kyrkan palmsöndag. Helgens tema handlar om vägen till korset som pekar på den enda VÄGEN för att få sina synder förlåtna! Det handlar om VÄGEN som aposteln Paulus proklamerar stort och brett, och som han fört vidare till hedningarna, som den enda möjligheten till ett evigt liv, genom tron på Jesus Kristus, som själv säger att han är; Vägen, Sanningen och Livet! Det är bara genom tron på Jesus Kristus som vi lär känna Gud Fader i himmelen. De som inte anammar tron på Jesus Kristus, som den enda vägen till ett evigt liv, går mot en evig död. Det är konsekvensen för många, särskilt för alla dem i vårt sargade och splittrade samhälle som satt sin lit till pengar och dess herre, Mammon.

Många svenskar har kastat ut allt som luktar kristendom. De vågar till och med, med näsan högt i vädret, stolt påstå att de inte alls tror på någon gud, och vidare att vårt land ska ledas av sådana som har anammat Antikrist, den Onde Mammon, som kommit för att dra isär och söndra, vilket numera sker varje dag på nytt.

Att Antikrist skulle komma, det vet vi. Det är något som både Jesus och Paulus varnar oss för. Båda påpekar att dessa antikrist skulle ha sin härkomst från de kristnas egna led. Det handlar förstås om de villolärare som haft uppdraget att så en falsk gröda på våra marker, och som nu på allvar menar att vi ska vara beredda att låta alla dem som följer Antikrist leda oss, och att vi dessutom gärna ska ta emot än fler av dem som hatar och gärna förgör kristna.

Så illa ställt har det blivit i vårt tidigare kristna land. Det finns knappast kvar någon som helst gedigen kristen tro i vårt arma modersland. De som mot förmodan gärna vill att vi utgår från Guds Ord i Bibeln blir bemötta med total tystnad. De vill hellre att vi följer samhällets nya, moderna och galna Wokepolitik, som har skapats av de rikaste i världen.

Profeten Jesaja skriver något vi alla borde ta till oss:

När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan. Jag lät dem prygla min rygg och slita mig i skägget, jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig. Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen, därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta, jag vet att jag inte blir sviken. Han som skaffar mig rätt är nära. Vem söker sak med mig? Låt oss mötas inför rätta. Vem vågar vara min motpart? Må han stiga fram. Ja, Herren Gud hjälper mig, vem kan då få mig fälld? De blir som utslitna kläder, malen skall äta upp dem. Vem bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare, som vandrar i mörker utan en strimma av ljus men sätter sin lit till Herrens namn och förtröstar på sin Gud?

Paulus skriver i Romarbrevet:

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

Lämna ett svar