Mammons ansikte i väst

Mammons ansikte i väst

Det är sällan vi själva orkar ställa frågan om vem som producerar allt det vi är köper som kund, oavsett det handlar om mat, papper, elektronik, eller något annat som vi behöver eller anser är nödvändigt. Det är med andra ord mycket ovanligt att vi som allmänhet tar oss tid att undersöka vilka som ligger bakom allt det som säljs. Den som trots allt använder sin tid för att undersöka denna fråga är därför än mer värd att uppmärksammas, eftersom den arbetsuppgiften inte är lätt att utföra!

Vilka är då dessa mycket rika grupper av individer som ligger bakom västvärldens Mammon, pengarnas reella regent och herre? Oavsett vad vi än tycker verkar de vara duktiga att dölja sina identiteter. Glädjande nog har vissa gjort försök att klargöra vilka dessa grupper av individer de facto är.

Producenten till videon nedan skriver: Den 45 minuter långa videon nedan, ”Monopol – Följ pengarna”, ger en omfattande översikt över vem som verkligen äger världen. Det visar sig att den stora majoriteten av världens tillgångar ägs av bara två värdepappersföretag – BlackRock och Vanguard Group.

Lämna ett svar