Browsed by
Författare: kult

Den intelligenta Covid

Den intelligenta Covid

Om vi förstår det korrekt så är den coronavirus som härjar numera den mest intelligenta någonsin! Den vet exempelvis exakt om det är en meter mellan oss människor, när vi sitter tillsammans. Sitter vi en meter, eller mer, så reagerar inte viruset som den gör om man råkar sitta 95 centimeter från varandra, för då angriper den aggressivt. På samma vis så vet denna världens mest intelligenta virus ifall vi råkar vara totalt 102 personer samlade på en och samma…

Läs mer Läs mer

Att leva under Guds nåd kan stoppa totalitarismen

Att leva under Guds nåd kan stoppa totalitarismen

Att leva under Guds nåd kan faktiskt stoppa totalitarismen som pågår i världen. De som aktivt väljer att inte leva i och av materialismen förstår att det finns något mycket större än människan och allt hon kan. Att förstå det andliga innebär att vi förstår att det finns en Ande som vill vårt goda, och som strider mot allt som pekar på totalitarism.

Psykologin bakom totalitarismen

Psykologin bakom totalitarismen

Professor i psykiatri i Belgien, Mattias Desmet, blir intervjuad om psykologin bakom den totalitarism som verkar vara vapnet som används av globalisterna, som driver frågan om allt det farliga och hotfulla som sker i världen, oavsett det handlar om klimat eller virus.

Professor och doktor Alexandra Henrion-Caude förklarar mRNA

Professor och doktor Alexandra Henrion-Caude förklarar mRNA

Professorn inom området genetisk vetenskap,  där bland annat DNA samt mRNA och annan liknande forskning ingår, förklarar för lyssnarna om hur de nya injektioner, så kallade vaccin, fungerar molekylärt i oss människor. Detta förklarar hon bland annat genom att förklara ifall processen skulle pågå via injiceras i en tomat. Utkomsten eller resultatet av denna genetiska injektion är okänt och kan leda till sådant som vetenskapen inte har en aning om.

Hur vi upptäcker propaganda…

Hur vi upptäcker propaganda…

Att upptäcka pågående propaganda är ingen lätt uppgift, utan vi behöver som individer lära oss några av de tecken som är relativt uppenbara, bara vi är observanta och villiga att lyssna på de argument som framförs, och om dessa argumenten som framförs stämmer med reell vetenskap, eller om det som sägs bara handlar om en upprepning som flertalet av den allmän median framför och detta utan någon som helst skillnad. Man släpper heller inte in dem som har motsatt åsikt…

Läs mer Läs mer

Doktor Jay Bhattacharya förklarar om hur hela inledningen gick fel…

Doktor Jay Bhattacharya förklarar om hur hela inledningen gick fel…

Hoover institutet spelad in den 13 oktober 2021 frågan hur covid-19-krisen började och hur den förlöpte. Doktor, och professor, Jay Bhattacharya, var en av dem på frontlinjen för att analysera, studera, och till och med personligen bekämpa pandemin. I denna omfattande intervju tar doktor Bhattacharya oss igenom hur allt började, och om hur covid spred sig över hela världen, och särskilt de negativa effekterna av att stänga samhällen, skolor med mera. Han förklarar även hur utveckling och distribution av vaccinerna…

Läs mer Läs mer

Luthers lära om evangeliet

Luthers lära om evangeliet

Det är sällan vi verkligen tar oss tid att läsa och funderar kring allt det som Martin Luther skrev på sin tid, och då får vi påminna oss om att han skrev mycket under sin livstid. Två böcker som har stått och dammat ett tag är hans kyrkopostillor. Första delen  avser förklaringar över de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier och då för den så kallade vinteravdelningen. Den andra innehåller förklaringar över de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier gällande sommaravdelningen. När…

Läs mer Läs mer

Den globala lögnen som bygger mer på politik än vetenskap

Den globala lögnen som bygger mer på politik än vetenskap

År 2000 producerade USA: s regering en globala förändringsforskningsprogram, det första i en serie nationella klimatbedömningar som gjorde ett antal prognoser baserade på datormodeller som det insisterade var redo för prime time. Men som doktor John Robson förklarar i denna klimatdiskussion i Nexus ”Crystal Ball” – video – och då även inklusive en intervju med doktor Pat Michaels – var modellerna redan kända för att vara värre än slumpmässiga när de undersökte tidigare temperaturer och deras förutsägelser. Deras förutsägbara påståenden…

Läs mer Läs mer

Möt Bill Gates, alltså den han faktiskt är…

Möt Bill Gates, alltså den han faktiskt är…

Att veta vem Bill Gates faktiskt är vore något alla borde ha vetskap om, detta eftersom han är drivande i läkemedelsbolagens systematiska försök att få alla att bli beroende av just deras läkemedel. Bill Gates har satsats miljarder för syftet att alla ska bli vaccinerade och man undrar förstås varför? En analys av Bill Gates framträder tydligt när Corbett presenterar den.

Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Neil Oliver håller ett kort anförande om rädsla, men han har medvetet valt att vinkla begreppet rädsla från ett håll som kan förvåna. Han säger nämligen att den största rädslan finns hos byråkraterna, politikerna, regeringarna, teknokraterna samt de rikasteste i världen. Man kan riktigt känna lukten av deras rädsla, när man stillsamt betraktar dem. Deras rädsla är så stor främst för att vi vanliga verkar bli allt för många på denna planet. De är rädda för att vi andra ska…

Läs mer Läs mer

Är sjukvården på väg att tunnas ut

Är sjukvården på väg att tunnas ut

En kvinna i norr söker hjälp mot en förmodad cancersjukdom, en annan i söder söker hjälp för att ha stukat foten. Kvinnan i norr får ingen som helst hjälp, trots många försök. Kvinnan i söder får hjälp av en ortoped, som valt att komma ut till busshållplatsen där många patienter tvingas att vänta på hjälp. Är dessa händelser två exempel på något som visar hur både byråkrater och politiker i Landsting och Regioner medvetet försöker tunna ut sjukvården i vårt…

Läs mer Läs mer

Ropet från helvetet…

Ropet från helvetet…

Församlingen Grace to You och John Mcarthur predikar idag om ropet från helvetet. Idag är det allt för många som är rädda och frågan är varför? Kan det handla om att så få äger ett hopp och många är rädda för döden? Men för en kristen borde rädslan inte dominera eftersom den kristne vet att döden är det som skiljer oss från Frälsaren Jesus Kristus och Guds himmelska rike.

Varför så många fortfarande tror på en falsk narrativ

Varför så många fortfarande tror på en falsk narrativ

Belgiske professorn i klinisk psykologi samt statistik kom efter några månaders studier av narrativet om pandemin år 2020 fram till slutsatser gällande allt det som körs fram så kraftfullt av media och politiker.  Det som sägs stämmer inte alls med verkligheten. De siffror som presenterades av media stämmer inte, påståenden som framfördes av politiker och styrande var direkt lögnaktiga jämfört med verkligheten. Professor Mattias Desmet började undra varför orsakerna till detta narrativ ändå fortsatte att föras fram, och det i…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

När aposteln Paulus talar om mänsklighetens frälsning/räddning åsyftar han den ende Gud, som judarna hade tillbett som den ende Gud i kosmos, detta i motsats till hedningarna som tillber en mängd olika slags avgudar som inte har liv eller kraft. Efter att Gud Fader sänt sin enfödde Son, Jesus från Nasaret, den Messias som profeterna talar om, var syftet att judarnas tro fullbordats och detta genom Messias, som Gud Fader lovat sända, och vilket Han gjort i och genom mannen…

Läs mer Läs mer

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag, 1 augusti 2021, firar vi 9:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Goda förvaltare. Texterna är hämtade från: 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 och Matt 25:14-30 och handlar alla om att fungera som förvaltare av den största gåva människan fått, nämligen Guds Ord om Frälsaren Jesus Kristus, som dog och uppstod från de döda så att vi skulle få del av ett evigt liv. Moses skriver: Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:…

Läs mer Läs mer

Andlig klarsyn

Andlig klarsyn

Idag firar vi 8:e söndagen efter Trefaldighet och temat är Andlig klarsyn! Andlig klarsyn handlar främst om att ha, eller få, kunskap och insikt om vad vår kristna tro handlar om. Dagens texter är hämtade från Mika 3:5-8, 1 Johannes 4:1-6 samt Matteus 7:15-2. Profeten Mika skriver: Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på…

Läs mer Läs mer

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Aposteln Jakob skriver till de rika (Jak. 5:1-6): Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots…

Läs mer Läs mer

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Aposteln Jakob, som sägs vara Jesu halvbror och vald till förste biskop i Jerusalem, är tydligt i sitt budskap om en kristens förhållande till den värld hon lever i. Han skriver (4:4-12): Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss?…

Läs mer Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Söndagen 18 juli firar vi Kristi förklaringsdag som handlar om stunden då Jesus Kristus blev förhärligad på det höga berget. Aposteln Matteus (17:1-8) berättar: Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade…

Läs mer Läs mer