Browsed by
Månad: mars 2021

Vishet och gudsfruktan

Vishet och gudsfruktan

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så…

Läs mer Läs mer

Visheten som värn mot det onda

Visheten som värn mot det onda

Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt. Han har framgång i beredskap åt…

Läs mer Läs mer

Ingenting nytt under solen

Ingenting nytt under solen

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat vandrar…

Läs mer Läs mer