Browsed by
Månad: april 2024

Bönsöndagen

Bönsöndagen

Söndagen 5 maj 2024 firar Kristi kyrka Bönsöndag och då handlar temat om Bönen, som bland annat handlar om de samtal vi har med vår Herre och Frälsare och som påminner om det samtal trons fader, Abraham, har med Herren, vår Gud, om städerna som Gud skulle straffa på grund av deras grova synder. Vi har alltid möjligheten att samtala om vår Frälsare och be om hjälp att inse hur beroende vi är av Honom och Hans helige Ande. Utan…

Läs mer Läs mer

Femte söndagen i påsktiden

Femte söndagen i påsktiden

Söndagen 28 april 2024 firar Kristi kyrka 5:e söndagen i Påsktiden och då handlar temat om att Växa i tro. Att växa i tron på Jesus Kristus handlar bland annat om att få insikt om vad kärlek är, och då syftar jag inte på ordet kärlek som ofta används hos oss på ett helt annat sätt, utan om den kärlek som Herren Gud älskar oss med, och som Johannes skriver i sitt första brev: Detta är kärleken: inte att vi…

Läs mer Läs mer

Fjärde söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Söndagen 21 april 2024 firar Kristi kyrka 4:e söndagen i Påsktiden och då handlar temat om Vägen till livet. Det handlar om Vägen, Sanningen och Livet. Vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus, är den enda vägen till ett evigt liv, eller som författaren till Hebreerbrevet skriver: Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

Söndagen 14 april 2024 firar Kristi kyrka 3:e söndagen i Påsktiden och då handlar temat om Den gode herden. Den gode herden är Herren Jesus Kristus, vår Frälsare och Gud. Det är han som aldrig begick någon synd, som inte visste vad svek är för något. Det är han som sade: Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i påsktiden

Andra söndagen i påsktiden

Söndagen 7 april 2024 firar Kristi kyrka 2:a söndagen i Påsktiden och då handlar temat om Påskens vittnen, något som bland annat framkommer i dagens texter. Ett vittne som upplevt påskens händelse i Jerusalem deklarerar tydligt om hur betydelsefull allt som hände är för oss alla som tror på Jesus Kristus som vår ende Frälsare och som profeten Jesaja skriver så är vi Herrens vittnen: Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för…

Läs mer Läs mer