Varför ser du flisan i din nästas öga

Varför ser du flisan i din nästas öga

Det är spännande och mycket oroande att läsa Guds Ord, oroande särskilt då Guds Ord träffar vårt eget hjärta och ifrågasätter ens egna tankar, ord och gärningar. Ett sådant exempel är när Jesus uttalar följande ord i Matteus evangelium 7 kap:

Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Hur ofta är det inte som vi ser ”flisan” i vår broders/systers öga medan vi är totalt blinda för den enorma bjälken i vårt eget?

Vi har lite för lätt att döma andra, ibland bara utifrån vad vi hör eller läser via media, och då oftast utan att själva veta vad som ligger bakom det som sägs hända runt om i världen. Det händer allt oftare i vår västvärld, där vi numera ofta ser regeringar, ministrar, politiker och tjänstemän ta rätten att döma andra och varandra till en total undergång, medan man upphöjer sig själv i en total egen rättfärdighet. Det verkar vara en trend som som pågår, men den trenden var inte farlig att välja bara under Jesu tid, utan kanske än mer farlig i vår egen tid, och knappast något som tilltalar vår Herre och Gud!

Jesus varnar oss alla i fler avseenden än vi vill erkänna! Han anser att vi i första hand ska undersöka vårt eget elände innan vi vänder vår aggression mot någon annan! Man gör vi det, eller väljer vi den lättaste och bredaste vägen, som oftast är asfalterad av någon annan. Det är lätt att sitta på egen rumpa och döma, inte bara enskilda individer utan ett folkslag och annat, som vi i vår enfald ogillar. I vissa fall sitter vi vid vår egen datorn och låter våra eländiga fingrar formulera elakhet och ondska som vi sedan offentliggör för hela världen.

Det kommer inte att bli lätt att ställas till svars när den rätte och ende Domaren fäller sin dom! Vi kommer alla, oavsett vi tror på Kristus Jesus, eller inte, att ställas inför denna slutliga domstol! Allt vårt eget elände kommer att presenteras helt öppet, såsom när ett ljus tränger undan allt mörker. Det blir inte lätt att svara på frågorna som ställs, efter att allt vårt eget elände har avslöjats?

Lämna ett svar