Browsed by
Månad: september 2022

Den helige Mikaels dag

Den helige Mikaels dag

Söndagen 2 oktober firar den kristna kyrkan den helige Mikaels dag och då handlar temat om änglarna. Många av oss känner till berättelsen om ärkeängeln Mikael, berättelsen som är skriven i apostel Johannes Uppenbarelsebok. Den berättelsen har blivit än mer aktuell i vår tid, då mycket av det som händer i världen blivit än mer påtagligt oroligt. Men i oroliga tider bör vi alltid komma ihåg vad Herren sagt (1. Joh 4:18): Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga…

Läs mer Läs mer

Ingen kan tjäna två herrar

Ingen kan tjäna två herrar

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och…

Läs mer Läs mer

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 25 september firar kristna kyrkan 15:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Ett är nödvändigt. Vanligtvis vet vi att det enda nödvändiga för oss alla är att vi måste dö en kroppslig död. Ingen kommer undan. Det som inte alla vill veta, eller intellektuellt förstå, är att vi även ska dömdas den dag då vi ställs inför Domaren som kommer att betrakta var och en av oss utifrån trons aspekt. Har vi förnekat Hans utsände, då har…

Läs mer Läs mer

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen den 18 september firar den kristna kyrkan 14:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om enheten i Kristus, ett ärende som Herren Jesus Kristus förutsätter ska vara en viktig drivkraft i de bud han har gett oss. Jesus lyfter fram det viktiga när han fick frågan om vilka bud som var de viktigaste. Han säger att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ och av all vår kraft, och att därefter kommer budet att…

Läs mer Läs mer

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 11 september 2022 firar den kristna kyrkan 13:e söndagen efter Trefaldighet, då temat är Medmänniskan, vår näste som vi ska älska. Aposteln Paulus skriver bland annat i episteltext att vi inte ska stå i skuld till någon …ut­om i er kärlek till varand­ra. Ty den som äls­kar sin medmänniska har upp­fyllt la­gen. Bu­den; Du skall in­te begå äkten­skaps­brott, Du skall in­te dräpa, Du skall in­te stjäla, Du skall in­te ha begär och al­la and­ra bud sam­man­fat­tas ju i or­det:…

Läs mer Läs mer