Browsed by
Månad: december 2022

Annandag Jul eller den helige Stefanos dag

Annandag Jul eller den helige Stefanos dag

Måndagen 26 december 2022 firar kristna kyrkan Annandag Jul eller den helige Stefanos dag då temat handlar om martyrerna, som handlar om dem kristna som tvingades ge sina liv för sin tro på Jesus Kristus, såsom Guds Son och vår ende Frälsare. Jesus själv säger till oss: Var och en som känns vid mig inför människor­na, ho­nom skall jag kännas vid inför min fa­der i him­len. Men den som förne­kar mig inför människor­na, ho­nom skall jag förne­ka inför min fa­der…

Läs mer Läs mer

The Supernatural Birth of Jesus

The Supernatural Birth of Jesus

I’m always glad when Christmas comes around, because I finally have the opportunity to sing one of my favorite hymns, and it’s only sung around Christmas. That hymn is “Hark the Herald Angels Sing.” It is not only my favorite Christmas Carol, but it is one of my very favorite hymns, and I’m not alone. In 1872 the Church of England selected the four greatest hymns in the English language, and “Hark the Herald Angels” was one of those hymns. I wait all year to sing this hymn, and then I…

Läs mer Läs mer

The Child of Promise

The Child of Promise

In Luke 2:33 we read, “And His father and mother were amazed at the things which were being said about Him.” That’s something to contemplate. His father and His mother, meaning Joseph and Mary, “were amazed at the things which were being said about Him.” What was so amazing to start with was that so much was being said about Him before He was even born. We would like to know more about our children before they show up. We don’t have…

Läs mer Läs mer

Fjärde söndagen i Advent

Fjärde söndagen i Advent

Söndagen 18 december 2022 firar den kristna kyrkan 4:e söndagen i ADVENT och då handlar temat om HERRENS MODER, som vi ung ålder fick besök av ärkeängeln Gabriel som meddelade henne att hon skulle bli med barn genom den helige Anden. Gud skulle själv stiga ner i vår jordiska tillvaro för att gå igenom allt det vi aldrig klarat av eller ens haft möjlighet att klara av. Herren skulle ta på sig våra skulder och befria oss från mörkret och…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i Advent

Tredje söndagen i Advent

Söndagen 11 december 2022 firar kristna kyrkan 3:e söndagen i Advent och då temat handlar om att BANA VÄG FÖR HERREN. Söndagens valda tema passar bra främst när man läser GT-texten från Jesaja, som förebådar den Messias som Herren Gud skulle sända till sitt folk i Israel.  När Messias, Jesus från Nasaret, skulle uppenbaras så var det inte såsom många judar hade tänkt sig. De hade lagen och förtröstade sig på den, mer än de gjorde när den verklige Messias…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i Advent

Andra söndagen i Advent

Söndagen 4 december 2022 firar kristna kyrkan 2:a SÖNDAGEN I ADVENT då temat handlar om att GUDS RIKE ÄR NÄRA. Det skulle komma en tid då Guds löfte skulle uppfyllas. Messias, Guds egen Son, skulle uppenbaras och det skulle ske genom exakt det Gud själv sagt genom sina profeter. Messias skulle vara av kung Davids stam och Han skall ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. När den ti­den kom­mer skall Ju­da räddas och Je­ru­sa­lem le­va i trygg­het, och det­ta skall…

Läs mer Läs mer