Browsed by
Månad: oktober 2022

Telling the Truth in a Post-Truth World

Telling the Truth in a Post-Truth World

Now it’s my responsibility this morning to sort of set things in place around the theme, “Does the Truth Matter?” And, of course, we know it does; but I want us to think about because it is absolutely the most critical question that could be asked and answered. When people sort of ask me to sum up my life and what drives me, what motivates me, and why at this age after all these years I’m not slowing down, I’m…

Läs mer Läs mer

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 30 oktober 2022 firar den kristna kyrkan 20:e söndagen efter Trefaldighet, och då temat handlar om Att leva tillsammans, vilket vi alla gör eftersom vi lever tillsammans med andra individer som vi har att ta hänsyn till och umgås med. Tråkigt nog har den äkta gemenskapen inte alltid haft ett rätt syfte, åtminstone inte i västvärlden där vissa mycket rika grupper försökt köra andra och på andras bekostnad. Vår nuvarande situation är betydligt värre än jämfört med exempelvis andra…

Läs mer Läs mer

Telling the Truth in a Post-Truth World

Telling the Truth in a Post-Truth World

Now it’s my responsibility this morning to sort of set things in place around the theme, “Does the Truth Matter?” And, of course, we know it does; but I want us to think about because it is absolutely the most critical question that could be asked and answered. When people sort of ask me to sum up my life and what drives me, what motivates me, and why at this age after all these years I’m not slowing down, I’m…

Läs mer Läs mer

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 23 oktober 2022 firar kristna kyrkan 19:e söndagen efter Trefaldighet. Söndagens tema handlar om Trons kraft, som handlar om det som aposteln Paulus påminner Timotheos om, när han skriver: Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen. Tron och dess kraft inleds med gudsfruktan, något som lyfts fram 12 gånger, bara…

Läs mer Läs mer

The Real Anthony Fauci

The Real Anthony Fauci

Filmen, som du kan se fram till slutet av nästa vecka (länken nedan) utgår från boken The Real Anthony Fauci (Den verklige Anthony Fauci) som är skriven av Robert F. Kennedy, Jr samt filmproducerad av Jeff Hays. Robert F. Kennedy, Jr:s bok har, trots hårt motstånd från bl. a. Facebook, Amazon, Google, Twitter, läkemedelsindustrin, tjänstemän i regeringar, ekonomiska eliten, med flera sålts i mer än en miljon upplagor. Robert F. Kennedy Jr:s bok samt filmen som Jeff Hays har producerat…

Läs mer Läs mer

The Strength of Gentleness

The Strength of Gentleness

We have been looking in the last number of weeks, with a few interruptions, at the book of Ephesians. So open your Bible to Ephesians chapter 4. And this is a very important book, and I have chosen to go through it, if ever so slowly, because it is so foundational to our Christian life. And we find ourselves now in chapter 4, and we’re trying to work our way through verses 1 to 6. This is the third message…

Läs mer Läs mer

Artonde söndagen efter Trefaldighet

Artonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 16 oktober firar kristna kyrkan 18:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om att lyssna i tro, något som inte är lätt, eller ens naturligt, för oss som ofta utgår från vårt eget kött, vår egen vilja och tyckanden. I dagens evangelietext hör vi berättas om den rike ynglingen som kom till Jesus och frågade honom: Go­de mästa­re, vad skall jag göra för att vin­na evigt liv? Mannen säger sig ha följt alla bud som anges i lagen,…

Läs mer Läs mer

Christ’s Ministry to His True Church

Christ’s Ministry to His True Church

As we sort of pull together I guess, in some ways, the strands of the last amazing eighteen months or so – that the church has had to become something a little bit different than it was in the past, we had no idea of what the Lord would do. We’re still in awe of how the ministry of this church has grown and developed over this period of time. I don’t think anybody would have come up with this…

Läs mer Läs mer

Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen

Söndagen 9 oktober firar den kristna kyrkan TACKSÄGELSEDAG, och då handlar temat om LOVSÅNG, ett fenomen som framträder hos dem som känner en ultimat frid och glädje i hjärtat, och som inte kan göra något annat än att prisa och lovsjunga Herren, detta genom Frälsaren Jesus Kristus. Det är först när vi förstått hur kärleksfullt Jesus Kristus agerat som vi inser vidden, bredden, längden och djupet av allt det som Herren har gjort, bara för att befria oss från synd…

Läs mer Läs mer