Hur ska vi då leva som kristna

Hur ska vi då leva som kristna

Det finns tydliga anvisningar om hur en kristen ska leva sitt liv på jorden. En sådan anvisning är skriven av aposteln Paulus, i hans brev till församlingen i Efesus. Budskapet är särskilt viktigt att hålla sig till i vår tid, då lögnen fått än hårdare grepp om folket, oavsett de handlar om ledare eller följare. Vi behöver som kristen stå för än mer tydliga alternativ för dem som valt att följa den breda strömmen av hedningar som verkar tävla med varandra om att ljuga. De skäms inte längre för att ljuga helt öppet inför varandra såsom alla andra. Som kristen vet vi att Djävulen är lögnens fader, något Bibeln påminner om. En kristen ska därför alltid tala sanning, oavsett det går emot samhället och alla dess innevånare. Paulus skriver:

Den gamla och den nya människan

Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Föreskrifter för det nya livet

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Lämna ett svar