Månad: september 2020

Polisen Daniel: ”Dags att erkänna – vi har gjort fel!”

Daniel är ovanlig såtillvida att han frivilligt valt att lämna en administrativ chefstjänst för att återvända till fältet och gatan. Där är hans erfarenhet och auktoritet en förebild av stor betydelse för många yngre. Samtidigt berättar Daniel om en organisation som väljer att belöna pappersexercerande och karriärgång på kontoret framför att konfrontera buset, och en […]

Ynka och rädda svensken

Ofta undrar jag varför just vi svenskar är så ynka och lättskrämda jämfört med andra länders befolkning? Ibland är vi så rädda så att majoriteten blir livrädda när etablerade media aktiverar sig och påstår saker och ting, ofta utan att någon djupare journalistisk utredning om sakfrågan stämmer eller inte. Det finns flera exempel men mest […]

De i synd förlorade generationerna

I vårt land lever, än så länge, många fortfarande i ett gott välmående. Och det gör många trots att allt fler har börjat känna av svårigheterna. Personligen tror jag att många fler kommer att få det betydligt svårare i framtiden, om inte annat så ekonomiskt eller av andra okända skäl. Vårt välmående, som många fortfarande […]

Elsa Widding tar upp vad en professor.em. på Chalmers säger om vindkraft

Som en uppföljning till mitt senaste avsnitt om Chalmers och det forskarnätverk som har fått pengar från energimyndigheten för att utreda någonting som man kallar klimatförnekelse kommer jag nu att delge tankar och synpunkter från en chalmersprofessor i energiteknik. Per Fahlén är bland annat ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin), har handlett och examinerat 23 licentiater, […]

Inför Gud är vi alla syndare

Aposteln Paulus skriver om synden i Romarbrevets 3:e kapitel: Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har […]

Rädslan sprider sig inom polisen

När före detta polischef, Peter Springare, gästade Swebbtv vid tidigare tillfälle så hyste han förhoppningen om att den då nytillträdde rikspolischefen Anders Thornberg skulle vara ett bra val. Nu anser Springare att Thornberg, trots goda förutsättningar, inte håller måttet och bör avgå. En förutsättning för att polismyndigheten ska börja fungera igen är att ett tjugofemtal […]

Vårt egentliga och riktiga hem

Grundläggande sakfrågor som vi alla har att ta ställning till i våra liv, oavsett vem vi är eller vad vi gör, är bland annat frågorna: Varför finns jag? Vad är syftet med mitt liv? Vart leder allt och hur slutar mitt liv? Alla dessa frågor förutsätter en vilja och förmåga att inhämta kunskap, den ramlar […]

Vad innebär det att utses till minister

När jag söndagen 12 januari 1986 vigdes till Verbi Divini Minister (Bachelor of Divinity) för resterande del av mitt liv så blev jag en Guds Ords tjänare, eftersom ordet MINISTER betyder TJÄNARE, inte Herre, herde eller ledare som allt för många tycks tro att minister betyder. Som minister är man tillsatt att tjäna. Man ska […]

Förmaning från aposteln Paulus

Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade!… Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön […]