Browsed by
Månad: februari 2022

Sök Herren medan han låter sig finnas

Sök Herren medan han låter sig finnas

Profeten Jesaja, som såg fram emot Jesu Kristi ankomst, skriver ingående om Messias och om allt det som kommer att hända. Jesaja förstod att han skriver för de framtida generationerna och var mån om att ingående studera Skrifterna för att upptäcka det som låg dolt för dåtidens befolkning i Israel. Aposteln Petrus skriver om dessa profeter: Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken…

Läs mer Läs mer

Källan till rädsla är ondskan, som styr nutida västvärld

Källan till rädsla är ondskan, som styr nutida västvärld

Hur ogärna vi västerlänningar än vill inse det eller inte så tvingas vi inse att ondskan existerar mer påtagligt idag än någonsin tidigare, kanske till och med tydligare än vad den gjort under tidigare århundraden? Det är även något som Guds Ord varnar oss för när den talar om Antikrist och hans ankomst. Kärleken (JAHVE – AGAPE) kan aldrig existera i samverkan med någon slags rädsla, säger Jesus Kristus, vår Gud och Fader. Det bekräftas gång efter annan av Jesu…

Läs mer Läs mer