Browsed by
Månad: augusti 2023

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 3 september 2023 firar kristna kyrkan 13:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Medmänniskan. Det handlar alltså om vår nästa som Herren Jesus Kristus lyfter fram som viktiga för oss, särskilt då han tar upp frågan om vad de viktigaste buden handlar om. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av all din kraft. Därnäst följer att du ska älska din nästa så som dig själv. Jesus säger även…

Läs mer Läs mer

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 27 augusti 2023 firar kristna kyrkan 12:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Friheten i Kristus vilket handlar om en frihet som råder intill evig tid, något som inget annat kan skänka oss människor, eller som aposteln Paulus skriver till församlingen i Galatiern: Alltså, bröder, är vi in­te barn till en sla­vin­na ut­an till den fria kvin­nan. Till den fri­he­ten har Kristus be­fri­at oss. Stå därför fas­ta, och låt ing­en lägga på er sla­vo­ket igen. 2 Mos 23:10-12…

Läs mer Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet

Elfte söndagen efter trefaldighet

Söndagen 20 augusti 2023 firar kristna kyrkan 11:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Tro och liv, något som hör samman med det aposteln Jakob skriver:  Bli or­dets göra­re, in­te ba­ra dess höra­re, an­nars tar ni mis­te, eller som Jesus säger till lärjungarna om de skriftlärda och fariséerna: ”De skriftlärda och fa­ri­seéer­na har satt sig på Mo­ses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men hand­la in­te som de gör, för de…

Läs mer Läs mer

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tionde söndagen efter trefaldighet

Söndagen 13 augusti 2023 firar kristna kyrkan 10:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Nådens gåvor, alltså gåvor som Herren, vår Gud, ger helt gratis och utan att vänta sig en gentjänst eller annan aktivitet från mottagaren. Det är som aposteln Paulus skriver i dagens episteltext: Nådegåvor­na är oli­ka, men An­den den­sam­ma. Tjäns­ter­na är oli­ka, men Her­ren den­sam­me. Verk­sam­he­ter­na är oli­ka, men Gud är den­sam­me, han som ver­kar i allt och öve­rallt. Hos var och en fram­träder An­den…

Läs mer Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet

Nionde söndagen efter trefaldighet

Söndag 6 augusti 2023 firar kristna kyrkan 9:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Goda förvaltare.I dagens GT-text påpekar profeten Amos att de rika och ekonomiskt oberoende ska ta hänsyn till dem som har det dåligt ställt eftersom vår Herre och Gud alltid varit mån om dem som inte lyckas få dagligt bröd på sina bord. Han värnar för de fattiga. Aposteln Paulus varnar oss och skriver att …Det kom­mer en tid då människor­na in­te läng­re vill lyss­na…

Läs mer Läs mer