Mötet med den uppståndne Herren

Mötet med den uppståndne Herren

Annandag Påsk innebar lärjungarnas första möte med den uppståndne Jesus Kristus. Redan i femte Mosebok anges följande:

Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: »Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.« Då sade Herren till mig: »Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom.

Guds plan var att låta sin ende Son, Jesus Kristus, träda fram. Hans ord och gärning skulle ljuda och förändra hela tillvaron för oss människor. Herren, Jesus Kristus, skulle övervinna det Adam misslyckats med. Detta eftersom Herren vår Gud ville öppna den dörr som var stängd. Genom sin Son, Jesus Kristus, skulle döden som vår arvsynd, raderas och människan skulle åter få möjligheten att träda in i Edens lustgård, därifrån hon blev bortkörd. Aposteln Paulus skriver i brevet till församlingen i Kolossai:

Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Lämna ett svar