Jesu Kristi kors, vår enda räddning

Jesu Kristi kors, vår enda räddning

LÅNGFREDAGEN – Korset –

Långfredagen var under början av kristendomens inträde i vårt land en mycket viktig dag, då man helst skulle ägna sig åt att reflektera kring vad Jesu Kristi död på korset innebar för oss, som gärna vill bli en del av Gud Faders himmelrike.

Profeten Jesaja skriver århundraden före händelsen:

Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?

Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss.

Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.

Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun.

Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott.

Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun.

Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld.

Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.

Om inte Jesu Kristi död på korset betyder något för oss, så betyder heller inte Hans uppståndelse något. Dessa två händelser hör samman och är förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska få del av ett evigt liv totalt overkliga. Därför är vår inställning till Jesu Kristi gärning så avgörande för varje enskild individ i vår värld.

Lämna ett svar