Browsed by
Månad: april 2023

Fjärde söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Söndagen 30 april firar kristna 4:e söndagen i Påsktiden och då handlar temat om Vägen till livet och då åsyftas inte livet här på jorden utan i evigheten. Enligt vår Frälsare, Jesus Kristus, finns det en bred och smal väg att vandra. De som medvetet väljer att vandra på den breda vägen kommer aldrig att hitta hem till himmelska riket, åtminstone säger Jesus det. De som väljer att vandra den smala väg, den som Jesus själv vandrade, behöver däremot aldrig…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

Söndagen 23 april firar kristna kyrkan 3:e söndagen i påsktiden och då handlar temat om Den gode herden, Jesus Kristus. Profeten Jeremia profeterar om den tid som ska komma, när Messias, den utvalde Frälsaren, ska befria sitt folk från förtryck. Profeten skriver: Det skall kom­ma en tid, säger Her­ren, då jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Da­vids stam. Han skall va­ra ko­nung och härs­ka med vis­het och ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. Un­der hans tid skall Ju­da…

Läs mer Läs mer

När dog och uppstod Jesus Kristus

När dog och uppstod Jesus Kristus

I videon berättar de om de exakta dagarna då Jesus Kristus dog på korset, samt när Han uppstod från de döda. Tideräkningen är lite förvirrande eftersom judarna och vi har olika kalendrar och därför kan det vara bra att förstå hur Bibeln anger detta.

Andra söndagen i påsktiden

Andra söndagen i påsktiden

Söndagen 16 april firar kristna kyrkan 2:a söndagen i påsktiden och då utgår texterna från temat Påskens vittnen. Jesus närmaste lärjungar var de första vittnena. De fick se den uppståndne Herren och Frälsaren. För några av dem var det svårt att tro att Han uppstått från de döda. Aposteln Johannes berättar om en av dem, Tomas, som sa­de: ”Om jag in­te får se spikhålen i hans händer och stic­ka fing­ret i spikhålen och stic­ka han­den i hans si­da tror jag…

Läs mer Läs mer

Annandag påsk

Annandag påsk

Måndag 10 april firar kristna kyrkan Annandag Påsk och då handlar temat om mötet med den uppståndne, som syftar på tillfället då två lärjungar möter Jesus på vägen mot Emmaus. Annandag påsk är inom kristendom dagen efter påskdagen. Enligt den kristna berättelsen var det dagen då Jesus, efter att ha blivit levande igen, uppenbarade sig för lärjungarna. Fram till 1700-talet fanns även helgdagarna tredjedag påsk och fjärdedag påsk i Sverige. Åtminstone vid Sveriges västkust var det vanligt att främst unga…

Läs mer Läs mer

Påskdagen

Påskdagen

Söndagen 9 april firar kristna kyrkan PÅSKDAGEN då temat är KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN. Det handlar förstås om den största händelsen som någonsin hänt, eller kommer att hända i vårt universum. Gud gav, genom sin enfödde Son Jesus Kristus, sitt liv för alla våra synder. Han övervann även döden, som var det yttersta straffet vi människor var dömda till. Påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till minne av att Jesus enligt Nya Testamentet led, dog och…

Läs mer Läs mer

Långfredag

Långfredag

Fredagen 7 april firar kristna kyrkan Långfredag, dagen då vår Frälsare och Herre dör en förnedrande död, såsom profeten Jesaja beskriver på följande sätt: Men det var våra sjuk­do­mar han bar, våra plågor han led, när vi trod­de att han blev straf­fad, sla­gen av Gud, förned­rad. Han blev pi­nad för våra brott, sar­gad för våra syn­der, han tuk­ta­des för att vi skul­le he­las, hans sår gav oss bot. Vi gick al­la vil­se som får, var och en tog sin egen…

Läs mer Läs mer

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen infaller i år den 6 april. Temat handlar, så som tidigare år, om det nya förbundet som instiftades av Herren, Jesus Kristus. Skärtorsdagen är dels en reningsdag och dels det nya förbundets dag. Ordet ”skär” kommer från ett fornnordiskt ord för ’rena’, ’vacker’, ’blank’ eller ’klar’, och som även finns i ordet skärseld, reningseld. Dagens namn är detsamma på norska och på danska. I äldre tider sade man omväxlande ”skärdag” eller ”skärhelgd”. Skärtorsdagen är inte en så kallad ”röd…

Läs mer Läs mer