Skapelseberättelsen – The Genesis Story

Discover the beauty of the first book of the Bible with Hillsdale College’s latest online course. Visit hillsdale.edu/1/genesis to watch all five lectures today. Genesis is a book of fundamental importance for the Jewish and Christian faiths and has exerted a profound influence on Western Civilization. In addition to being a great religious text, it […]

Psalm 103 av kung David

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung […]

Psaltaren 79

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud, de har skändat ditt heliga tempel och lagt Jerusalem i grus. De lämnar dina tjänares lik som föda åt himlens fåglar och dina trognas kroppar åt vilda djur. De utgjuter deras blod som vatten runt om Jerusalem, ingen begraver dem. Vi har blivit till åtlöje för […]

Politiker och medier vägrar lyssna

Representanter för ”Nej till vindkraft på Ripfjället” berättar i detta program om hur kommunen samverkar med stora utländska vindkraftsbolag för att etablera enormt stora vindkraftverk i bygden. I Malung – Sälens kommun har en folkomröstning om detta hållits där majoriteten sa nej, men det är något som kommunledningen inte vill respektera. Vi diskuterar också att […]

Kristendom visavi islam

I sitt andra brev skriver aposteln Petrus, i första kapitlet vers 16 och framåt: Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från […]

Frälsningen i Jesus Kristus

I söndags firade vi 22: a söndagen efter Trefaldighet och temat var Frälsningen, eller Räddningen, vilket ord vi väljer att använda. Jag väljer att tala om den räddningen som vi har att förhålla oss till enligt Guds Ord, som är vår auktoritet och vägkarta. Utan Guds Ord, i Bibeln, är vi vilsna och idag har […]

Att bli pånyttfödd som kristen

Evangeliet måste förkunnas i världen och det är vår primära uppgift att utföra det, oavsett klimathot eller Covic-19 pandemi. När vi ännu var fiender till Gud så valde Herren att försona oss syndare, något Matteus tar upp i sitt evangelium. Under Jesu tid fanns det ca 6000 fariséer i Israel, och flesta av dem i […]

Vart försvann vårt civilkurage

Rubriken är en fråga som vi behöver aktualisera, eftersom vi numera lever i ett allt mer avdankat och postmodernt gruppstyrt-samhälle, ett samhälle som inte längre äger viljan att skapa individuellt växande, eller ens vill behålla vår tidigare svenska kultur och historia. Numera verkar de som styr denna postmoderna gruppstyrda-samhälle hata allt vad en unik individ […]

Petrus förkunnelse om Jesu Kristi ankomst

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta […]

Stoppa förljugenheten i SVT

Mikael Willgert talar med SVT-profilen Chris Forsne för att höra vad hon tänker om medierna och situationen i Sverige. Hon har en lång erfarenhet som journalist och utrikeskorrespondent på Göteborgsposten, SVT m.m. Hon anser nu att läget i Sverige är allvarligt och är tveksam till om vi klarar den omställning som nu sker i Sverige. […]

Polisen Daniel: ”Dags att erkänna – vi har gjort fel!”

Daniel är ovanlig såtillvida att han frivilligt valt att lämna en administrativ chefstjänst för att återvända till fältet och gatan. Där är hans erfarenhet och auktoritet en förebild av stor betydelse för många yngre. Samtidigt berättar Daniel om en organisation som väljer att belöna pappersexercerande och karriärgång på kontoret framför att konfrontera buset, och en […]

Ynka och rädda svensken

Ofta undrar jag varför just vi svenskar är så ynka och lättskrämda jämfört med andra länders befolkning? Ibland är vi så rädda så att majoriteten blir livrädda när etablerade media aktiverar sig och påstår saker och ting, ofta utan att någon djupare journalistisk utredning om sakfrågan stämmer eller inte. Det finns flera exempel men mest […]

De i synd förlorade generationerna

I vårt land lever, än så länge, många fortfarande i ett gott välmående. Och det gör många trots att allt fler har börjat känna av svårigheterna. Personligen tror jag att många fler kommer att få det betydligt svårare i framtiden, om inte annat så ekonomiskt eller av andra okända skäl. Vårt välmående, som många fortfarande […]

Elsa Widding tar upp vad en professor.em. på Chalmers säger om vindkraft

Som en uppföljning till mitt senaste avsnitt om Chalmers och det forskarnätverk som har fått pengar från energimyndigheten för att utreda någonting som man kallar klimatförnekelse kommer jag nu att delge tankar och synpunkter från en chalmersprofessor i energiteknik. Per Fahlén är bland annat ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin), har handlett och examinerat 23 licentiater, […]

Inför Gud är vi alla syndare

Aposteln Paulus skriver om synden i Romarbrevets 3:e kapitel: Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har […]

Rädslan sprider sig inom polisen

När före detta polischef, Peter Springare, gästade Swebbtv vid tidigare tillfälle så hyste han förhoppningen om att den då nytillträdde rikspolischefen Anders Thornberg skulle vara ett bra val. Nu anser Springare att Thornberg, trots goda förutsättningar, inte håller måttet och bör avgå. En förutsättning för att polismyndigheten ska börja fungera igen är att ett tjugofemtal […]

Vårt egentliga och riktiga hem

Grundläggande sakfrågor som vi alla har att ta ställning till i våra liv, oavsett vem vi är eller vad vi gör, är bland annat frågorna: Varför finns jag? Vad är syftet med mitt liv? Vart leder allt och hur slutar mitt liv? Alla dessa frågor förutsätter en vilja och förmåga att inhämta kunskap, den ramlar […]

Nästa sida »