Hur man undgår utbildningens dödsdal

Sir Ken Robin håller föredrag om hur en skola borde fungera i USA så som i andra länder. Våra barn behöver en skola som utgår från tre principer. Lyssna och lär!

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Iain McGilchrist: Materia är relativ materia

Iain McGilchrist pratar med Matt Shaw om vår uppdelade hjärna, den vänstra och högra halvklotet, som formar våra uppfattningar och hur detta kan skilja oss från den naturliga världen. Det handlar om komplexa system som rör medvetande och ageranden som vi inte hade tänkt på tidigare eller ens reflekterar kring tidigare….
Se 3:e avsnittet Maurice Manning https://www.youtube.com/watch?v=Vr7IC…

 

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

De fyra förståelserna av ordet kärlek, av C.S Lewis

När Lewis gjorde dessa fyra kärleks-inspelningarna var han mycket lyckligt gift och kär i sin fru, Joy. Hennes cancer hade varit i utveckling i nästan ett år på denna punkt. Den bästa beskrivningen av Lewis övergång till Eros finns i ett brev som han skrev till en vän, där han sa: ”Det är trevligt att ha kommit till allt detta av något som började i Agape, fortsatte till filia, sedan blev synd (som att hennes svårighet], och först efter det, Eros. Som om den högsta av dessa, Agape, framgångsrikt hade genomgått en söt förnedring av en inkarnation. ” Ursprungligen ”de fyra kärlekena” -serien spelades in av Lewis i London 1958, förberedd som 10 samtal för att sändas på ”Protestant Hour” på amerikansk radio 1959. Jag tror att denna tredje kärlek till ”Eros” delades upp i tre sändningar. Det andra samtalet börjar klockan 12:00 och det tredje klockan 18:47.

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Invasionen av gott och ont i människan, av C.S. Lewis

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Det chockartade alternativet till val för människan, av C.S Lewis

This radio talk was given in February 1942 during some of Britain’s darkest days in WWII, with major cities having experienced a series of bombing blitzes and about to experience more. The Axis powers were at the zenith of their power. Step up to the microphone, C.S. Lewis… (This radio talk was the first to be heard by the American G.I.’s who arrived in Britain the week before).

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Vishet från Ordspråksboken

När du sitter till bords med en härskare, tänk på vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är alltför hungrig. Var inte lysten efter hans läckerheter, det kan vara bedräglig mat.

Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå. När du fäster blicken på rikedomen är den borta, för den får vingar och flyger som örnen mot himlen.

Ät inte den missunnsamhes bröd, var inte lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. ”Ät och drick” säger han till dig, m en menar det inte. Den bit du ätit får du spy upp, och dina vänliga ord är förspillda.

Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar, för deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan mot dig.

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran, slår du honom med riset kommer han inte att dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket.

Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Det jublar i mitt innersta när dina läppar talar det rätta.

Låt inte ditt hjärta avundas syndare, utan sträva alltid efter vördnad för Herren. Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp blir inte om intet.

Hör, min son, och bli vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött, för drinkare och frossare blir fattiga och dåsighet ger trasiga kläder.

Lyssna till din far som gett dig livet och förakta inte din mor när hon blir gammal. Skaffa dig sanning och sälj den inte, skaffa dig vishet, fostran och insikt.

Den rättfärdiges far får jubla, en vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada, låt henne som fött dig få fröjda sig.

Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. För den prostituerade är en djup grop, den främmande kvinnan en trång brunn. Som en rövare ligger hon på lur, hon förökar de trolösas skara bland människorna.

Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”? Vem grälar, vem klagar? Vem har onödiga sår, vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet, de som går och prövar kryddat vin. Se inte på vinet, att det är så rött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt.

Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Då får dina ögon se märkliga syner och ditt hjärta talar galenskaper.Det blir som att du ligger mitt ute på havet eller i toppen av en mast. ”De slog mig, men det gjorde inte ont. De gav mig stryk, men jag kände inget. När ska jag vakna? Jag vill få tag i mer!?

 

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Fattigdom skapar inte kriminella per automatik

Jordan Peterson tar upp frågan om fattigdom skapar kriminella, vilket inte alls är sant menar Jordan. Det handlar om moral mer än sociala förhållanden bland de enskilda individerna. Lyssna och tyck till!

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Profeten Jeremia i krukmakarens hus

Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: ”Res på dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord”. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det.

Och Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? säger Herren. Som leran i krukmakarens hand så är ni i min hand, Israels hus. Ena gången talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om folket som jag talat om väder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot dem. En annan gång talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om de då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt jag skulle göra mot dem. Säg nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger Herren: Se, jag bereder en olycka för er och tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi tänker följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Därför säger Herren så: Fråga bland hednafolken: Vem har hört något sådant? Hemska saker har hon gjort, jungfrun Israel. Försvinner Libanons snö från tältens klippor?  Sinar de friska vattnen som flödar fjärran ifrån?

Men mitt folk har glömt mig och tänder rökelse åt avgudar, som har fått dem på fall på deras vägar, de urgamla vägarna. De slår in på obanade vägar och stigar. så blir deras land öde och ständigt utsatt för hån. Alla som går förbi ska förundra sig och skaka på  huvudet. Som en östanvind ska jag skingra dem för fienden. Jag ska vända ryggen åt dem och inte ansiktet på deras olyckas dag. Men de sade: Kom, vi tänker ut planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning, inte den vise med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, vi fäller honom med våra tungor och struntar i alla hand ord.

Herre, lyssna på mig och hör vad mina motståndare säger. Ska gott få lönas med ont? De har grävt en grop för att ta mitt liv! Tänk på hur jag har stått inför ditt ansikte och manat gott för dem för att vända bort din vrede från dem. Överlämna därför deras barn åt svälten och utlämna dem själva åt svärdet, så att deras hustrur blir barnlösa och änkor, deras män dödade av pesten och deras unga män slagna med svärd i striden. Låt sorgerop höras från deras hur när du plötsligt skickar rövarband över dem, för de grävde en grop för att fånga mig och lade ut snaror för mina fötter. Men du, Herre, känner alla deras planer att döda mig. Förlåt dem inte deras missgärning och utplåna inte deras synd. Låt dem komma på fall inför dig. Grip in mot dem på din vredesdag.

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Vad säger JAHVE idag…

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår JAHVE. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för JAHVE mun har talat.

Hör, någon säger: Predika! Och en annan svarar: Vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när JAHVE ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset vissnar, blomman faller av, men vår JAHVE ord består för evigt.

Sion, du glädjens bud-bärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens bud-bärarinna, höj din röst med kraft! Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: Se er JAHVE!

Ja, Herren JAHVE kommer med kraft, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin hjord som en herde, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moder-fåren fram.

Vem har mätt vattnen i sin kupade han och mätt upp himlens vidd med sina fingrar? Vem har samlat jordens stoft i ett mått, vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat JAHVE Ande? Vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han, vem ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg?

Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ingenting inför honom, mindre än noll och tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna JAHVE vid? Vad vill ni jämföra honom med?

Hantverkaren gjuter en gudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han en skicklig hantverkare som kan forma en gudabild som inte faller omkull.

Vet ni inte det? Har ni inte hört? Har det inte förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det sedan jordens grund blev lagd? För honom som tronar över världen är dess invånare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo under. Han gör furstar till intet, förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är de planterade, knappt är de sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och de förtorkar, och en stormvind för bort dem som strå. Vem vill ni då likna mig vid, vem är min like? säger den Helige.

Lyft blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran däruppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir.

Hur kan du Jakob säga, du Israel påstår: Min väg är dold för JAHVE, han bryr sig inte om min rätt? Vet du inte? Har du inte hört att JAHVE är en evig Herre som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på JAHVE får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta (Jesaja 40).

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Är jag kristen för att jag säger att jag är kristen

Nedan följer ett videoklipp där Ray Comfort (Living Waters) pratar med Angel, som påstår det många kristna påstår. Han ser inte att det är fel att röka marijuana, titta på pornografi eller andra saker. Han är ju kristen, ändå. Lyssna till hur intervjun avslutas:

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Hjärnforskning som motbevisar materialism

Neurologen och doktorn Michael Egnor går igenom olika bevis som direkt pekar på att vårt förstånd, intellekt, tänkande, vår personlighet, m.m. inte alls bygger på materialism, så som naturalisterna så ofta påpekat. All nutida neurologisk forskning av hjärnan visar att det finns vissa speciella områden i hjärnan som styr kroppsligt förankrade delar, handen, foten, etc. däremot finns inget som helst område i hjärnan som styr tänkande, förstånd intellekt, abstraktion, känslor, val, etc. Allt sådant måste hänvisas till någonting som finns utanför vår hjärna, alltså till något som är immateriellt, något som existera utanför vår hjärna som massa, eller som objekt. Lyssna på ett intressant föredrag…

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Har vetenskapen verkligen begravt Gud

Eric Metaxas och Oxford professorn, John Lennox, utreder frågan om vetenskapen verkligen begravt Gud. De samtalar och diskuterar kring denna fråga. Att det råder en hunger efter sanningen är något som Eric Metaxas har konstaterat i hans arbete och John Lennox håller med och säger bl. a. att vetenskapen inte ens kan svara på det mest elementära frågorna ett barn ställer, nämligen; varifrån har jag kommit, varför finns jag . Lyssna och hoppas du tycker det är värt.

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Orsaken till varför Gud är så gömd för oss…

Här förklarar kriminalinspektören, J. Warner Wallace, om själva orsaken till varför Gud är gömd för oss människor…

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Är bensinupproret som pågår befogat

I denna video kan du själv lyssna till de argument som framförs av olika kunniga personer vad gäller bensinupproret som pågår i vårt land. Det framkommer bl a att vi i Sverige betalar mer än 200 % jämfört dem andra i EU vad gäller den skatt som EU själva räknat ut som befogat för att fullfölja den så kallade Parisavtalet, när det gäller miljön. Lyssna och ta egna ställningstaganden…

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

De rikas framgång är kort

Hör detta, alla folk! Lyssna, alla som lever i världen, både låg och  hög, rik som fattig. Min mun ska tala vishet, mitt hjärtats tanke ska vara förstånd. Jag vänder mitt öra till visdomsord, jag tyder min gåta till harpans toner.

Varför vara rädd under olyckans dagar när mina förföljares (bedragares) ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och stoltserar med sin stora rikedom. Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr, den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen.

Nej, man ser att de visa dör, att både dårar och oförnuftiga går under och lämnar sin rikedom åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar sina marker efter sina namn. Men människan i all sin härlighet har inte bestånd eller förstånd, hon liknar djuren som förgås.

Så går det dem som litar på sig själva och deras efterföljare som gillar deras ord. Som får drivs de ner i dödsriket, döden blir deras herde. De rättfärdiga ska råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt tynar bort i dödsriket, de får ingen upphöjd boning. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld, han ska ta emot mig.

Bli inte imponerad när någon blir rik, när hans hus växer i härlighet, för han får inget med sig i döden, hans härlighet följer inte med honom ner. Även om han skattar sig lycklig under livet och får beröm när han gör det gott för sig själv, så går hans själ till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset.

En människa som i all sin härlighet inte har förstånd, hon liknar djuren som förgås.

(Psaltaren 49 i GT)

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Psaltaren 37

De gudlösas skenbara lycka av kung David

Gräm dig inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar som gröna växter.

Lita på HERREN och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet, och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär.

Anförtro din väg åt HERREN och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen.

Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. De onda ska utrotas, men de som hoppas på HERREN ska ärva landet.

Ännu en liten tid, så finns där ingen gudlös. När du ser på hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor fred.

Den gudlöse smider planer mot den rättfärdige, han gnisslar tänder mot honom. Men HERREN ler åt honom, för han ser att hans stund kommer.

De gudlösa drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den svage och fattige, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta, och deras bågar ska brista.

Bättre det lilla som en rättfärdig har än många gudlösas rikedom. De gudlösas armar ska brytas, men HERREN stöder de rättfärdiga.

HERREN känner de oskyldigas dagar, deras arvslott består för evigt. De behöver inte skämmas i onda tider, i hungerns dagar blir de mättade.

Men de gudlösa ska gå under. HERRENS fiender försvinner som ängarnas prakt, de försvinner som rök.

Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och generös. De HERREN välsignar ska ärva landet, men de han förbannar ska utrotas.

Med HERREN blir en mans steg fasta och han gläds över han väg. Om han faller ramlar han inte, för HERREN håller hans hand.

Ung har jag varit och nu är jag gammal, men aldrig har jag sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och lånar ut, och hans barn är till välsignelse.

Undvik det onda och gör det goda, så får du bo kvar för evigt. HERREN älskar det rätta, han överger inte sina trogna.

De blir bevarade för evigt, men de gudlösas ättlingar blir utrotade. De rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt.

Den rättfärdiges mun talar vishet, hans tunga säger det som är rätt. Han har sin Guds undervisning i hjärtat, hans steg vacklar inte.

Den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. Men HERREN utlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld i rätten.

Hoppas på HERREN och håll dig på hans väg, då upphöjer han dig och du får ärva landet. Du ska se hur de gudlösa utrotas.

Jag såg en gudlös tyrann, han bredde ut sig som ett frodigt rotat träd. Men han försvann och nu är han borta, jag sökte honom men fann honom inte.

Betrakta den oskyldige, se på den ärlige, det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under, de gudlösas framtid blir avskuren.

De rättfärdigas frälsning kommer från HERREN, han är deras borg i nödens tid. HERREN hjälper dem och befriar dem, han befriar dem från de gudlösa och frälser dem, för de tar sin tillflykt till honom.

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Livets början, ett mysterium

Tänk så ofta vi hör besserwissers berätta att livet på jorden började i vattnet. Människan inledde sitt liv med att var en slags fiskart, för att sedan utvecklas och bli en slags ”land-gående varelse”. Med tiden (miljontals år!) utvecklades hon sedan av ren slump till vad hon är idag. Detta lurendrejeri, som hållit på länge och hållit många i sitt naturalistiska/ ateistiska grepp sedan skolåldern, har tystats av vetenskap inom fysik, astronomi, matematik, m.fl.

I videon nedan presenterar professorn i kemi, James Tour, hur svårt det är att beskriva en enda cell i människokroppen. Cellen i sig självt är en komplicerad fabrik. Hur mycket svårare är det då inte att förklara hur en enda cell kan reproducerar sig till än fler celler, som i sig själva bär på specifik information som skapar en helt unik individ, och vidare att denna process pågår konstant enligt professorn. Idag kan ingen vetenskap förklara hur informationen, eller ens processen, fungerar. Vi är alltså fortfarande kvar i 1950-talets nivå kunskapsmässigt, då man upptäckte DNA. Enda rimliga förklaringen är enligt professorn den han presentera under föredraget. Lyssna och häpna!

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Behöver elever katederundervisning

Studio Axess intervjuar läraren Isak Skogstad som tar upp frågan om elever behöver mer katederundervisning. Lyssna och tyck till!

Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar

Välkommen till Kult.se!

En ny hemsida!

Denna sida har utvecklas med hjälp av WordPress, ett program som används av många till belåtenhet. Välkommen!


Publicerat i Första-sidan | Lämna en kommentar