Andlig klarsyn

Andlig klarsyn

Idag firar vi 8:e söndagen efter Trefaldighet och temat är Andlig klarsyn! Andlig klarsyn handlar främst om att ha, eller få, kunskap och insikt om vad vår kristna tro handlar om. Dagens texter är hämtade från Mika 3:5-8, 1 Johannes 4:1-6 samt Matteus 7:15-2. Profeten Mika skriver: Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på…

Läs mer Läs mer

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Aposteln Jakob skriver till de rika (Jak. 5:1-6): Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots…

Läs mer Läs mer

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Aposteln Jakob, som sägs vara Jesu halvbror och vald till förste biskop i Jerusalem, är tydligt i sitt budskap om en kristens förhållande till den värld hon lever i. Han skriver (4:4-12): Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss?…

Läs mer Läs mer

Äntligen en biskop som vågar tala Guds Ord…

Äntligen en biskop som vågar tala Guds Ord…

Det verkar vara som om hela den kristna kyrkan i världen tystnat, och till och med krupit ihop i rädsla för virus så som statliga restriktioner och direktiv, givna av världens rikaste organisationer och personer. Ingen enda biskop, eller annan kyrklig ledare, i vårt land eller runt om i världen  har sagt ett enda ord om vad Guds Ord har att säga om rädsla, och då särskilt om rädslan som är konstruerad för att förstöra allt mänskligt liv. Men äntligen…

Läs mer Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Söndagen 18 juli firar vi Kristi förklaringsdag som handlar om stunden då Jesus Kristus blev förhärligad på det höga berget. Aposteln Matteus (17:1-8) berättar: Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade…

Läs mer Läs mer

Teknokraters framtida bild av världen

Teknokraters framtida bild av världen

Att teknokrater och teknologer har en egen bild av hur världen och människans design borde vara i framtiden har varit offentligt sedan årtionden tillbaka. Sorgligt nog är det inte särskilt många som orkat eller ens velat veta mer i detalj vad dessa tekniker har att erbjuda. Det verkar vara de allra rikaste i världen som vill försöka implementera de nya teknikerna i oss vanliga, inte minst för att studera vad som händer sedan. Att teknologers och teknokraters framtida bild är…

Läs mer Läs mer

Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Idag, 6:e söndagen efter Trefaldighet, handlar texterna om bland annat efterföljelse, som i sig betyder att vi har att följa Herren Jesu Kristi fotspår, vilket förutsätter att vi vet vad han säger och har gjort under sin tid här på jorden. Texter är hämtade från: Tredje Mosebok 19:1-2 och 13-18, Första Petrus brev 1:13-16 samt Matteus evangelium 5:20-26. I 3:e Mosebok kan vi läsa: Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren,…

Läs mer Läs mer

Hotet om klimatet är en lögn menar John Coleman som startade väderkanalen i USA

Hotet om klimatet är en lögn menar John Coleman som startade väderkanalen i USA

John Coleman, som startade väderkanalen i USA, menar att hotet om klimatet som media och politiker alarmerar om, är byggd på direkta lögner och påhittad vetenskap. Det finns inget som helst underlag som visar på att klimatet är ett framtida hot, oavsett vad media och politiker än påstår att vetenskapen säger. Det finns inget som helst underlag som visar på att klimatet är på väg att kollapsa på grund av för höga CO2 halter. Tvärtom så fortsätter vädret att variera….

Läs mer Läs mer

Professor Sucharit Bhakdi berättar om hur vårt immunsystem fungerar

Professor Sucharit Bhakdi berättar om hur vårt immunsystem fungerar

Professor Sucharit Bhakdi, som numera bor i Tyskland, berättar i denna video om hur man sorgligt nog har bortsett ifrån vårt immunsystem och dess funktion i verkligheten. Han presenterar nyligen publicerat dokumentation gällande frågan om hur våra antikroppar fungerar i förhållande till Sars-CoV-2 viruset. Han går systematiskt igenom hur immunsystemet går tillväga för att bemöta Sars-CoV-2 viruset eftersom det inte handlar om något nytt virus utan är något som är känt sedan många år. Därför vet man även om dess…

Läs mer Läs mer

APOSTLADAGEN och uppmaningen SÄND MIG!

APOSTLADAGEN och uppmaningen SÄND MIG!

Denna söndag, 4 juli, firar vi aposltadagen och temat är sänd mig och syftar på dem som accepterat att bli utsända för att förkunna Jesus Kristus lära, som den enda räddningen till ett evigt liv. Texterna som läses denna söndag är hämtade från profeten Hesekiel, apostel Paulus och hans brev till Timoteus och slutligen läkaren Lukas och hans berättelse om Jesus Kristus. Profeten Hesekiel såg: Över plattformen som var ovanför deras huvuden syntes något som liknade en tron. Den såg…

Läs mer Läs mer

Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Föräldrarna visste att den rinnande ån i närheten av bostaden utgjorde en risk för barnen. Men eftersom de inte alltid kunde hålla uppsikt på barnen så använde de skrämseln så som vapen för att mota bort barnen från ett särskilt farligt område. Föräldrarna skrämde medvetet barnen från att våga närma sig det särskilda området, oftast med hänsyn till barnens välbefinnande och i direkt kärlek till sina barn. Föräldrarna visste med andra ord att vi har ett hormon som skapar rädsla….

Läs mer Läs mer

Artificiell intelligens och mänsklighetens framtid

Artificiell intelligens och mänsklighetens framtid

Var kom vi ifrån? Vart ska vi? Svaren på dessa frågor informerar både vår förståelse för vilka vi är och vad vi lever för. Genom tiderna har människor vänt sig till vetenskap, filosofi, religion och politik för att tillfredsställa sin nyfikenhet och deras begär efter svar. Nu, under det tjugoförsta århundradet, har frågan om vart vi ska blivit knuten till tekniska framsteg och ges en ny brådska genom utvecklingen av artificiell intelligens. Men vad betyder det ofta oombedda och obegränsade…

Läs mer Läs mer

Personer berättar om sina reaktioner efter att ha tagit vaccinet

Personer berättar om sina reaktioner efter att ha tagit vaccinet

Varken Youtube, Facebook eller Twitter vill publicera vittnesmål som börjat framträda efter att människor mer allmänt börjat ta de nya vaccinerna mot Covid-19. Allt fler vittnen framträder numera efter att ha erfarit olika slags reaktioner på vaccinerna. En gemensam nämnare för samtliga som framträder är att deras tillvaro har förändrats totalt efter att de valt att ta vaccinerna som myndigheter och media med stor iver försöker övertyga folk om att ta som det enda skydd mot Sars Covid-II. Nu när…

Läs mer Läs mer

Mina sista ord till världen – av John Lennox

Mina sista ord till världen – av John Lennox

I denna video talar professorn i matematik på Oxford universitet om vad han vill ha sagt till världens människor idag. Om vi är ärliga så måste vi erkänna att vi allt för ofta spenderar för mycket tid åt det digitala men inte särskilt mycket tid åt att exempelvis fundera vad Guds Ord har att säga oss. Ofta svarar folk när man frågar om de har tid att deras tid inte räcker till, men fundera själv: hur mycket tid du avsätter…

Läs mer Läs mer

Guds hårda tal till dig som satt dig på ”höga hästar”

Guds hårda tal till dig som satt dig på ”höga hästar”

I Bibeln och den 2:a psaltarpsalmen kan vi läsa om Guds rättfärdighet. Herren, JAHVE, tolererar inte dem som upphöjer sig själva till någon slags gudom, utan går till rätta med dem som säger sig arbeta för sin nästa men som i verklighet inte skyr något när de avklär de svagaste och fattigaste på allt de äger. Den Gud som Bibeln handlar om kommer att gå tillrätta med makthavare som förtrycker de redan nertryckta, och i Psaltaren 2 kan vi läsa…

Läs mer Läs mer

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand, han gjorde mig till en vass pil, som han förvarade i sitt koger (Jes. 49:1-2). Profeten Jesajas uppmaning behövs idag, när allt fler blivit så rädda för allt som framförs i media, så att de i många fall valt…

Läs mer Läs mer

En av uppfinnarna till tekniken mRNA och DNA tycker till

En av uppfinnarna till tekniken mRNA och DNA tycker till

The High Wire och programledaren, Del Bigtree, intervjuar doktor Robert Malone, som är en av dem som uppfann teknologin gällande mRNA och DNA vacciner. Robert Malone är uppriktigt orolig för att hälsovårdande myndigheter och regeringar i allt för hög hastighet försökt pumpa ut ett vaccin som inte är testat på adekvat sätt. Det finns alldeles för många riskfaktorer menar Robert Malone som man inte har beaktat och som med stor sannolikhet kommer att leda till mänskliga tragedier i framtiden, särskilt…

Läs mer Läs mer

Professorn och forskaren inom medicin Peter McCullough förklarar vad han kommit fram till

Professorn och forskaren inom medicin Peter McCullough förklarar vad han kommit fram till

Doktorn Peter McCullough har varit en av världens mest prominenta försvarare av att behandla dem som drabbats av SARS-CoV-2 (COVID-19) infektionen för att hindra folk från att hamna på sjukhus. Från sin unika synvinkel har han observerat och dokumenterat ett djupt störande politiskt svar på pandemin – ett politiskt svar som kan visa sig vara den största felbehandlingen och missförhållandet inom medicin och folkhälsa. Doktorn McCullough är en invärtesmedicinare, kardiolog, epidemiolog, och professor i medicin vid Texas A & M…

Läs mer Läs mer

SOM institutet – Språkrör för vetenskapsförakt

SOM institutet – Språkrör för vetenskapsförakt

Fysikern och klimatforskaren Elsa Widding talar om den utredning som SOM institutet publicerat, en utredning som är direkt ovetenskaplig och totalt olämplig som underlag för ett naturligt och gediget samtal om jordens klimat och som jämvikt mot alarmisternas påståenden om att klimatet håller på att kollapsa, fast vetenskapen inte stödjer sådana slutsatser. Elsa Widding har genomfört många olika informationsvideon om klimatet och framför allt kring den tragiska rädslan som klimatalarmisterna försöker piska upp för att skrämma inte endast vuxna utan…

Läs mer Läs mer

Babels torn och språkförbistringen

Babels torn och språkförbistringen

I 1 Mos 11:1-9 hittar vi berättelsen om människans övermod och deras försök att bygga ett torn som skulle nå upp till himlen. Moses berättar: Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. »Nu skall vi slå tegel och bränna det«, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: »Låt oss bygga en stad, med ett torn…

Läs mer Läs mer