Är sanningen död?

Kan det vara så att den absoluta sanningen, som existerat tidigare, är död? Svaret är sorgligt nog ett kort och gott JA! I det flesta fall är detta påståendet helt sann, eftersom den tidigare existerande absoluta sanningen är tillintetgjord i vårt postmoderna samhälle, och detta på grund av vi som […]

Kommunernas kommande utmaningar

I detta avsnitt av DGS-TV gästas Patrik Engellau av nationalekonomen Hans Jensevik, som har en bakgrund bland annat som ekonomichef i Uppsala kommun och medlem i Statsrådsberedningen. Han driver idag bolaget Svensk kommunrating. Han har ställt frågan om vad som händer när landets kommuner får börja bära kostnaderna för de […]

Den härskande klassen i Sverige

Bengt Ericson blir intervjuad av Patrik Engellau i DGS-TV. Bengt Ericson, som är journalist, författare och f.d. chefredaktör berättar om den härskande klassen (parti-politikerna) och då med utgångspunkt i hans bok ”Den härskande klassen”. I boken tar han upp och diskuterar de politiska partiernas förändring över tid och hur detta […]

Muslimska brödraskapet skrämde slag på svenska säkerhetstjänsten

Rubriken säger det mesta! När man lyssnar till intervjun (som genomfördes förra året) på TV-kanalen ”Det goda samhället” (DSG-TV) med säkerhetsexperten och statsvetaren Magnus Norell framkommer tydlig information om att muslimska brödraskapet i vårt land skrämt slag på Svenska myndigheten för säkerhet och beredskap genom att inkomma med olika slags […]

SWEDEN HAS REAL PROBLEMS

WE HAVE LEFT SWEDEN! I have to say that I am actually happy to have left. The country is a bit socially repressive. In this video I discuss some of our findings and views with Sweden. Was Donald Trump right? Watch the video and see what I think. FOLLOW ME […]

Säkerhetsrisken Sverige

I detta youtube-avsnitt av DGS-TV gästas Patrik Engeullau av den finlandssvenske ekonomiprofessorn, Paul Lillrank, som är verksam vid Aalto-universiteten i Helsingfors. Paul har disputerad i sociologi och tidigare anställd vid Handelshögskolan i Stockholm. Utifrån hans uppmärksammad artikel i Hufvudstadsbladet diskuteras följderna av Sveriges politiska vägval för länderna i Norden. Är […]

Intressant debatt om Sverige och vårt samhälle idag

I detta avsnitt av DGS-TV gästas Patrik och Jens av Lotta Gröning, historiker och krönikör i Expressen. Under denna bebatt tar man upp frågor som rör Sverige, som är under stor förändring. Sådant som var självklarheter för några år sedan är idag kraftigt ifrågasatt. Vilken roll spelar media i detta? […]

Minnen från resan till USA

Det är alltid härligt att bära på minnesvärda resor, en sådan resa var vår familjs gemensamma resa till USA. Föräldrar, barn och barnbarn tillsammans i Florida och Orlando. Alla fick verkligen uppleva minnesvärda händelser både vad gäller Disney såsom mycket annat. Här följer några bilder som kan vara roliga att […]

Page 1 Page 2 Page 3