Vad har aposteln Petrus att säga oss idag

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. […]

The Rise of Surveillance Capitalism

We’re participating in the greatest socioeconomic experiment in human history. It’s called Surveillance Capitalism. Everything we do – morning, day, and night – is tracked, analyzed, and monetized. Google knows when you’re pregnant, Facebook knows your finances, and Fitbit knows when you’re having sex! What’s the cure? MeWe Founder Mark Weinstein delivers an eye-opening exposé […]

Klimatfrågan – Vår tids nya religion

IPCC inrättades på initiativ av oroade miljömedvetna forskare som ville få politiker att vidtaga åtgärder för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Uttalanden av ledande representanter för IPCC tyder på att man ansett sig ha till uppgift att propagera för de alarmistiska budskapen snarare än att bedöma dess vetenskapliga hållbarhet. Denna agitatoriska inställning framgår speciellt […]

Skapelseberättelsen – The Genesis Story

Discover the beauty of the first book of the Bible with Hillsdale College’s latest online course. Visit hillsdale.edu/1/genesis to watch all five lectures today. Genesis is a book of fundamental importance for the Jewish and Christian faiths and has exerted a profound influence on Western Civilization. In addition to being a great religious text, it […]

Psaltaren 79

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud, de har skändat ditt heliga tempel och lagt Jerusalem i grus. De lämnar dina tjänares lik som föda åt himlens fåglar och dina trognas kroppar åt vilda djur. De utgjuter deras blod som vatten runt om Jerusalem, ingen begraver dem. Vi har blivit till åtlöje för […]

Politiker och medier vägrar lyssna

Representanter för ”Nej till vindkraft på Ripfjället” berättar i detta program om hur kommunen samverkar med stora utländska vindkraftsbolag för att etablera enormt stora vindkraftverk i bygden. I Malung – Sälens kommun har en folkomröstning om detta hållits där majoriteten sa nej, men det är något som kommunledningen inte vill respektera. Vi diskuterar också att […]

Vart försvann vårt civilkurage

Rubriken är en fråga som vi behöver aktualisera, eftersom vi numera lever i ett allt mer avdankat och postmodernt gruppstyrt-samhälle, ett samhälle som inte längre äger viljan att skapa individuellt växande, eller ens vill behålla vår tidigare svenska kultur och historia. Numera verkar de som styr denna postmoderna gruppstyrda-samhälle hata allt vad en unik individ […]

Polisen Daniel: ”Dags att erkänna – vi har gjort fel!”

Daniel är ovanlig såtillvida att han frivilligt valt att lämna en administrativ chefstjänst för att återvända till fältet och gatan. Där är hans erfarenhet och auktoritet en förebild av stor betydelse för många yngre. Samtidigt berättar Daniel om en organisation som väljer att belöna pappersexercerande och karriärgång på kontoret framför att konfrontera buset, och en […]

Nästa sida »