Browsed by
Månad: mars 2024

Annandag påsk

Annandag påsk

Måndagen 1 april 2024 firar Kristi kyrka Annandag Påsk och då handlar temat om mötet med den uppståndne Herren Jesus Kristus. Tänk på det som hände när Kleopas och den andra lärjungen fick möta den uppståndne Herren på vägen mot Emmaus och hur deras hjärtan brann när Jesus förklarade evangeliet eller som aposteln Lukas skriver: Då sade han (Jesus): »Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida…

Läs mer Läs mer

Påskdagen

Påskdagen

Söndagen 31 mars 2024 firar Kristi kyrka Påskdagen och då handlar texterna och temat om att Kristus är uppstånden, den allra största händelsen som någonsin hänt. Han som dog på korset för våra synders skull uppstod på den tredje dagen, helt enligt Guds syfte och målsättning. Det är som aposteln Paulus uttrycker det i dagens episteltext: Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet,…

Läs mer Läs mer

Långfredagen

Långfredagen

Fredagen 29 mars 2024 firar Kristi kyrka Långfredag och då handlar temat om Korset, som är själva förutsättningen för vår räddning från en evig död. Tidigare var vi som kristna koncentrerade och stillsamma denna allvarliga dag, åtminstone jämfört med vår tid då flertalet tänker på ledighet och fritid. Ändå handlar Långfredagen om en livsavgörande dag för alla dem som tror på Jesus Kristus som sin ende Frälsare och Gud. Måtte vi stilla oss och ta oss tid att på fullaste…

Läs mer Läs mer

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen

Torsdagen 28 mars 2024 firar Kristi kyrka Skärtorsdag och då handlar temat förstås om Det nya förbundet, när Jesus Kristus instiftar den heliga nattvarden. Denna heliga måltid är något som Gud vill att vi ska bli delaktiga av och det är som aposteln Paulus skriver: Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: »Detta är min…

Läs mer Läs mer

Palmsöndagen

Palmsöndagen

Söndagen 24 mars 2024 firar Kristi kyrka Palmsöndag och då handlar temat om Vägen till Korset. Palmsöndagen är söndagen före påsk, och inleder stilla veckan i kyrkoåret. Palmsöndagen är ägnad som minnet av Jesus intåg i Jerusalem, då han red på en åsna in till Jerusalem och hyllades av folket. Jesus intåg in i Jerusalem var inledningen till den stora händelsen som skulle äga rum och som skulle befria oss från världens synder. I Efesierbrevet skriver aposteln Paulus: Kom därför…

Läs mer Läs mer

Jungfru Marie bebådelsedag

Jungfru Marie bebådelsedag

Söndagen 17 mars 2024 firar Kristi kyrka jungfru Marie bebådelsedag och då handlar temat om Guds mäktiga verk, något som framgår tydligt genom Guds mäktiga verk genom den jungfrufödsel som ägde rum då den unga Marie blir havande. Det handlar om ett verk som Gud Fader planerat redan när Han skapade vårt universum. Den stora kärlek och omvårdnad Herren visat oss genom att födas såsom sann människa och sann Gud är något som är obeskrivligt och i många fall svårt…

Läs mer Läs mer

Midfastosöndagen

Midfastosöndagen

Söndagen 10 mars 2024 firar Kristi kyrka Midfastosöndagen då temat handlar om Livets bröd som är nödvändig för alla dem som längtar och vill återvända till sitt egentliga hem, Guds himmelska rike. Livets bröd förklaras på ett bra sätt av aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korinth när han skriver: Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål….

Läs mer Läs mer