Browsed by
Månad: juni 2022

Tredje söndagen efter trefaldighet

Tredje söndagen efter trefaldighet

Den 3 juli firar kristna kyrkan 3:e söndagen efter Trefaldigheten då temat handlar om att vara förlorad och återfunnen. Som människa är vi förlorad genom alla de överträdelser och synder vi lever i, åtminstone om vi lever våra liv utifrån världens vis och låter oss ledas av fursten över luftens rike, den andemakt som är verksam i olydnadens människor. Det säger aposteln Paulus tydligt i dagens evangelietext. Sådana har vi alla varit en gång, åtminstone då vi följt våra mänskliga…

Läs mer Läs mer

Den helige Johannes Döparens dag

Den helige Johannes Döparens dag

Söndagen 26 juni firar kristna kyrkan den helige Johannes Döparens dag då temat handlar om den Högstes profet. Johannes som föddes sex månader före Jesus Kristus var den siste representanten för Gamla Testamentet och fick Guds uppdrag att deklarera Guds Lamms ankomst. Johannes hänvisar även sina lärjungar till Herren, Jesus Kristus, och klargjorde Herren som skulle komma, vår ende Messias, hela mänsklighetens eviga räddning. Johannes förberedde Jesu Kristi ankomst och förkunnade omvändelse för alla åhörare. Hans uppdrag var så som…

Läs mer Läs mer

Midsommardagen

Midsommardagen

På midsommardagen, lördagen den 25 juni, firar kristna kyrkan Skapelsen, det universum vi känner till och som är skapat av Gud Fadern. Det är vad Bibeln berättar om redan i inledningen av 1 Moseboken. På sju dagar skapade Gud Fader himmel och jord med allt övrigt innehåll. Det finns de som skrattar åt dem som vågar tro på allt det Bibeln säger. Vissa tycker till och med att de som tror på Bibeln är för ”dumma”, eller intellektuella, och förstår…

Läs mer Läs mer

Paulus uppmuntrande ord till församlingen i Efesos

Paulus uppmuntrande ord till församlingen i Efesos

Ibland när vi läser texter i Bibeln så har vi svårt att förstå betydelsen av det Gud vill säga via sitt levande Ord. Men det mest centrala för en kristen är att i alla situationer älska, ära och lyda allt det som Herren, Jesus Kristus, uppmanar oss till. Detta innebär i vissa fall att vi kommer att bli betraktade som fiender till världen. Oavsett det ska alla våra val i livet vara att sätta Jesus Kristus och hans lära i…

Läs mer Läs mer

Första söndagen efter Trefaldighet

Första söndagen efter Trefaldighet

Första söndagen efter Trefaldighet handlar om vårt dop, ett avgörande steg och inledningen till livet som kristen. Idag handlar kristna dopet, i allt för många fall, om något annat, åtminstone i förhållande till vad dopet handlar om enligt Nya Testamentet. Begreppet ”dop” har inte att göra med namngivningen, utan betyder att doppas i vattnet. När vi döptes doppades vi tre gånger i vattnet, i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Aposteln Paulus skriver i Rom 6: Genom…

Läs mer Läs mer

Rika och fattiga i världen

Rika och fattiga i världen

Aposteln Jakob (troligtvis Jerusalems förste biskop samt halvbror till Jesus) beskriver i sitt brev (2:a kapitlet) den verklighet som gäller för alla rika och fattiga i världen, och Jakob tydlig och ärlig i sin beskrivning när han beskriver konsekvensen av att förlita sig på sin världsliga rikedom. Nutidens rika härjar vilt, särskilt dem i den västliga delen av världen. Det gör de utan några förbehåll, och då särskilt i sin strävan att försöka ta över allt styrande av samtliga länder….

Läs mer Läs mer

Heliga Trefaldighetsdagen

Heliga Trefaldighetsdagen

Heliga Trefaldighetsdagen handlar om vår ende Gud, gestaltad som Fader, Son och helig Ande, tre ageranden eller aktiviteter genomförd av en enda gudom! Treenigheten är inte lätt att förklara med några enstaka ord, däremot vet vi att det inte handlar om tre gudar, som vissa illvilligt påstår, utan om en enda Herre och Gud! Temat är Gud som Fader, Son och Ande och texterna söndagen den 12 juni är hämtade från: 2 Mos 3:1-15 En gång när Mo­se vak­ta­de fåren…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen – Kristi kyrkas födelse

Pingstdagen – Kristi kyrkas födelse

Den femtionde dagen och efter att Jesus hade lämnat lärjungarna fick de del av Hjälparen, som Jesus hade lovat skulle komma. Pingstdagens tema handlar därför självklart om Guds helige Ande, hjälparen som stödjer och bär alla dem som älskar Herren, Jesus Kristus. Det är med stöd och hjälp av Guds helige Ande som vi förstår och tror på att Jesus Kristus är mänsklighetens enda nödvändiga räddning från synd och en evig död. Pingstdagens texter är hämtade från profeten Joel, Lukas…

Läs mer Läs mer