Browsed by
Månad: augusti 2022

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 4 september 2022 firar kristna kyrkan 12:e söndagen efter Trefaldighet då texterna utgår från temat Friheten i Kristus som handlar om en omvänd kristen och dennes känsla av en frihet som hon förvärvat via Gud nåd. En av förklaringar till frihet i Kristus är det som aposteln Paulus konstaterar inför den kristna församlingen i Rom. Han skriver: Jag me­nar att våra li­dan­den i den­na tid ingen­ting be­ty­der mot den härlig­het som skall up­pen­ba­ras och bli vår. Ty ska­pel­sen väntar…

Läs mer Läs mer

Elfte söndagen efter Trefaldighet

Elfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 28:e augusti firar kristna kyrkan 11:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om tro och liv. Profeten Amos skriver att Herren sagt att han avskyr våra fester. Han hatar våra högtider och de gåvor som vi försöker komma med vill han inte ha. Han vill slippa allt sådant som vi försöker blidka honom med. Tro och liv handlar inte om våra försök att blidka Herren, vår Gud. Det handlar om omvändelse och om det som Paulus skriver om…

Läs mer Läs mer

Tionde söndagen efter Trefaldighet

Tionde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 21 augusti firar kristna kyrkan tionde söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om nådens gåvor, gåvor eller talanger som kristna har fått eller får utan någon egen förtjänst och detta via Herren vår Gud, genom Jesus Kristus och den helige Anden. De gåvor som existerar i kristna församlingar handlar alltså om gåvor som Gud har bestämt ska finnas för att gynna hans egna, en gåva som vi alltid borde vara tacksamma för och använda oss av. Vi får…

Läs mer Läs mer

Nionde söndagen efter Trefaldighet

Nionde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 14 augusti firar kristna kyrkan nionde söndagen efter Trefaldighet och då utgår man från temat Goda förvaltare. Att vara en god förvaltare innebär att exempelvis försöka följa det Paulus skriver i dagens episteltext: Ni har lärt känna Kristus – såvi­da ni nu har hört om ho­nom och un­der­vi­sats om ho­nom ef­ter den san­ning som finns hos Je­sus. Därför skall ni slu­ta le­va som förut; ni skall lägga av er den gam­la människan, som går un­der, be­dra­gen av si­na begär……

Läs mer Läs mer

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 7 augusti firar kristna kyrkan åttonde söndagen efter Trefaldighet, då temat handlar om Andlig klarsyn. Att ha klarsyn handlar om att bland annat vara införstådd med innehållet i ett budskap. Andlig klarsyn handlar om att, som Paulus skriver i första brevet till församling i Korint, att tänka och agera som en klok byggmästare som har lagt en grund som endast bygger på den bibliska läran och livet om och i vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Dagens texter hittar…

Läs mer Läs mer