Aposteln Paulus berättar om hemligheten

Aposteln Paulus berättar om hemligheten

När aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesos anger han i det tredje kapitlet en hemlighet som få känt till. Han skriver bland annat fyra (4) dimensioner, jämfört det med vårt allmänna sätt att se verkligheten utifrån tre dimensioner!

När Herren, Jesus Kristus, uppenbarar sig för Paulus på vägen till Damaskus blev Paulus upplyst inifrån. Han fick alltså både nåden och insikten om något som varken vårt öga eller öra har den minsta aning om.

Det är denna hemlighet som Paulus är angelägen att förkunna för oss hedningar. Den hemlighet som Paulus talar om borde alltså vara värd all vår kraft, frimodighet och vilja. Låt oss därför än mer intensivt söka oss än närmare Vägen, Sanningen och Livet.

Läs och begrunda och be att Herren Jesus ska öppna Ditt hjärta, så att vår ande kan ta emot den hemlighet som Gud redan före världens skapelse planlagt för att uppenbaras i den sista tiden:

Guds plan: evangeliet till hedningarna

Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar … ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus.

För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi.

Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt.

Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.

Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull; mitt lidande är er härlighet. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.

Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Lämna ett svar