Den gamla och den nya människan

Den gamla och den nya människan

När aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesos så lyfter han bland annat fram skillnaden mellan den gamla och den nya människan! De i Efesos hade tidigare tillhört hedningarna, som gjorde det mesta utifrån själviska skäl, något som en kristen inte gör, menar Paulus. Därför klargör han de tydliga skillnaderna mellan den gamla och den nya människan. Den omvände och den nya människan har dött med Jesus Kristus och uppstått till ett nytt liv som är synligt och påtagligt annorlunda, detta eftersom de omvända lever ett helt annat liv, ett liv i ljus som i alla lägen utgår från det Jesus Kristus Ord klargör. I annat fall kan den nya människan inte påstå att hon tillhör Kristus Jesus. Det nya livet skiljer sig från det gamla livet, som var fylld av ondska, egoism, död och inte minst lögner, ett sätt att leva som den nya människan inte kan leva med utan som hon är beredd att lämna därhän, snabbare än kvickt.

Den gamla och den nya människan

Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. (Ef. 4:17-32)

Lämna ett svar