Vårt egentliga och riktiga hem

Vårt egentliga och riktiga hem

Grundläggande sakfrågor som vi alla har att ta ställning till i våra liv, oavsett vem vi är eller vad vi gör, är bland annat frågorna: Varför finns jag? Vad är syftet med mitt liv? Vart leder allt och hur slutar mitt liv? Alla dessa frågor förutsätter en vilja och förmåga att inhämta kunskap, den ramlar ju inte över oss, utan vi måste söka svar på frågorna om inte annat så för att möta livet sådant det är, eller sådan den kommer att bli. Utan kunskap om historien kan vi knappast gissa på något svar på dessa angelägna frågor och än mindre förstå vad framtiden har att erbjuda oss, har någon klok sagt.

I vårt land är det knappast av större allmänt intresse av att inhämta kunskap om kristendomen, som torts allt varit själva grunden i själva uppbyggandet av vårt land såsom den ser ut idag, inte bara vårt land utan hela vår västerländska världsbild. Nästan alla kända tänkare och idégivare i den västerländska historien har varit själva grunden för utvecklingen av vårt samhälle. Alla de som bidragit till att bygga vårt samhälle har, mer eller mindre, haft en delaktighet i den kristna tron, oavsett vad vi tycker, eller inte. Alla historiska personligheters grundläggande kultur har varit färgade av deras förfäder och deras tro på att Jesus Kristus är den ende Gud och Skapare som skänkt oss det vi har idag.

Tyvärr det är allt färre som i vår tid ger sig själva tid att tänka mer på djupet. Flertalet vill inte, eller kan inte, vara stilla så länge så att den helige får tid att besöka deras hjärtan. Det är därför det blir allt mer ytliga tankar och viljor som får styra ens heliga liv, istället för att ge sig själv chansen att stanna upp och låta världen rulla på hur den än vill, men med stor bestämdhet och vilja stanna kvar i det tysta, stilla och djupa, då Guds Ande får möjlighet att tala till ens innersta. Om fler gjorde det skulle de snabbt inse hur lätt det är att falla offer för världens ytliga skrik och skrän, likt det som förekommer i reklamen och som vi överöses med, ett ytligt rop om att gå affärsmännen till mötes genom att köpa det som reklamen ber oss att göra.

Men de som trots allt väljer att ta sin tro på allvar kan med hjälp av sin vilja stanna upp inför de olika heliga Skrifterna som finns i form av böcker eller elektroniskt. En av dessa Skrifter, och som ingen kan ta sig igenom utan att bli påverkad, är Bibeln. Den är ett bibliotek som innehåller 66 böcker, skrivna av drygt 40 författare, samtliga inspirerade av Gud, vår Skapare och Herren, Jesus Kristus. De som ger sig själva chansen att ta del av Bibeln och dess 66 böcker kommer att upptäcka att det gamla testamentet förbereder oss för att möta det nya testamentet, eftersom båda talar om den Messias som skulle komma och som kom för att befria de fångna och ge de blinda synen tillbaka. I samtliga 66 böcker får vi ta del av olika personligheter som har en gemensam nämnare, de tror alla på JAHVE, som vi kallar för Gud (ett tyskt ord som betyder ”gott”).

När man hänger sig åt att ta del av Skriften, både gamla testamentet som nya, upptäcker man vad våra liv handlar om. Vi är alla på väg mot vårt egentliga hem, Guds himmelska rike. Vi föddes alla för att vi har ett specifikt syfte med våra liv. Någon föddes för att ge någon annan ett mänskligt liv, någon annan för att förkunna Guds Ord medan andra för att utföra andra specifika uppgifter som Gud vill ha gjort eller sagt här på jorden.

Allt som existerar har ett konkret syfte, men ingen är skapad för att vara en marionett, ett verktyg som någon annan har uppdraget att styra. Nej, vi är alla födda för att vara helt unika. Vi har alla ett unikt DNA, som ingen annan kan kopiera eller överta, och vi är alla så viktiga för JAHVE så att Han valde att själv bli människa, i Jesus Kristus, bara för att ge sitt liv för att betala den skuld vi var skyldiga honom. Och detta gjorde Han eftersom Han älskar oss så mycket så att Han inte tvekade att gå i döden, bara för att vi genom tron på Jesus Kristus ska få syndernas förlåtelse, för att sedan ta del av vårt riktiga hem, som är Guds himmelska rike. Bibeln handlar alltså inte om vad vi har att utföra eller åstadkomma, utan den handlar om vad Herren Jesus Kristus har sagt och gjort, för oss!

Lämna ett svar