Oviljan att förstå islam och koranen

Oviljan att förstå islam och koranen

I vårt nuvarande samhällsklimat är det lätt att bli utsatt och bli kallad för rasist eller islamofob, om man väljer att säga något negativt om Islam. Detta har vissa islamister snabbt lärt sig utnyttja, men att låta bli att tala om denna religion kan kosta oss betydligt mer, än att bli kallad för rasist, eller en som drabbats av islamofobi.

En konkret orsak till att vissa islamister har fått ett sådant slagkraftigt verktyg att använda sig av beror på lättlurade svenskar som inte längre själva har någon religion, eller tro, att jämföra islam med. Allmänt sett har flertalet i vårt land mycket dålig vetskap om vad islam, eller andra religioner för den delen står för, eftersom de inte vet något om sin egen religion, eller ens den trosriktning som en gång präglade deras förfäder.

Eftersom gemene man saknar referenser till trosfrågor är de lätta föremål för manipulation, något som präglar vårt samhälle, inte minst media och journalister i allmänhet. Flertalet är så rädda att visa sin okunnighet så att de hellre väljer att svälja allt, oavsett om det är sunt eller osunt.

Svaghet och bristen hos oss svenskar i allmänhet är att många struntar i att söka kunskap om världens olika religioner, oavsett det gäller kristendom, hedendom, islam, hinduism eller annan religion. Det kan bero på att folk allmänt blivit så sekulära och så ointresserade av religion så att de förkastat sina förfäders tidigare kunskaper. De verkar ha förkastat allt utom sådant som riktat sig till individen självt, den avgud de ger sig hän åt. Allt för många ser sig själva som den enda gud de behöver, oavsett situation.

Tyvärr har det egna jagets spruckna väggar börjar skönjas och det tidigare hållbara i vårt samhälle börjar förfalla och gå sönder. Det som våra förfäder kämpade så intensivt för, och offrade sig åt, har man kastat på soptippen. Och eftersom man förkastat förfädernas tro och kultur så har man heller inget att sätta emot när andra religioner hävdar sitt, utan man blir lätt offer, särskilt för dem som har en stark religiös tro och säger vad de tycker och tror på och som inte är rädda att agera för att visa det.

Om du frågar en svensk i allmänhet om vad det är för skillnad på islam och kristendom så är majoriteten helt omedvetna om skillnaderna, fakta som är avgörande för ett land som påstår sig vara demokratiskt och fredssträvande. Den islamska trosriktningen är något som går stick i stäv mot hela vår kristna kultur, eftersom islam utgår från att religion och stat är detsamma. Koranen och Muhammed är totalt sammanbundna delar av islam och måste tas på allvar, och dessutom som ett direkt hot mot den kristna världsbilden.

Bristen på kunskap om islam har lett till att allmänheten med lätthet blir lurade. Det gäller, oavsett det handlar om en ärkebiskop, en statsminister, eller andra som bor i landet. Samtliga har de låtit sig bli lurade av något som döljer det egentliga budskapet som koranen och islam som religion bär på. Detta gäller inte bara oss här i Sverige utan, tråkigt nog, många andra västerländska länder som blivit lurade av Islam som religion. Islams lära uppmanar de trogna att ljuga för kuffarna (hundarna) som inte tillhör islam, se nedan i Wikipedia om kafir.


Kafir (av arabiska كافر kāfir, aktiv particip av kāfara, som betyder ”att dölja”, ”ej vilja tro på”, ”förneka”; plural kuffar) innebär inom islam ”en som förnekar sanningen”, otrogen. Kafir är den allmänna benämningen på var och en som förnekar Muhammeds profetiska budskap och Koranens gudomliga ursprung samt på en person som inte bekänner sig till islam, särskilt de kristna och judarna.[1] Kuffar är en ytterst nedsättande arabisk benämning på icke-muslimer…


Enligt islam, koranen och Muhammed, så kan ingen utanför deras egna klaner omvända sig för bli en riktig islamist, lika lite som en finne kan bli som en som är född svensk. De uppmanas att visa upp sig som om de skulle höra till samma sida som fienden, men de får inte agera som de otrogna gör, utan ska angripa dem när de har blivit fler till antal än fienden, vilket sker genom att födelseantalet är många gånger högre än hos svenskarna.

Koranen inkluderar 149 verser som uppmanar dem som tror på koranen att bekämpa dem som inte hör till Allah. De har enligt koranen all rätt, och dessutom skyldighet, att straffa eller döda de otrogna. Att de inte vill lyfta fram det som anges i koranen, utan medvetet döljer det, är en verklighet så länge de är i minoritet i ett land. Men så snart de blivit en majoritet så införs sharialagarna, något jag inte tror att någon enda västerlänning har möjlighet att värja sig emot.

Inledningen till att det redan blivit så visas bland annat i de bildningar av vissa klaner som vuxit sig allt starkare i vissa delar av våra större städer. Klanens regler är viktigare än landets stiftade lagar, vilket de säger öppet. De respekterar alltså inte västerlänningar som inte ens vet att det finns en gud, utan ser religiöst obevandrade som drägg. Koranen respekterar dem som står för de heliga böckerna, judar och kristna, men inte dem som saknar religion, fast än både judar och kristna är fiender, som vid ett övertagande kommer att tvingas betala höga skatter till klanerna.

Om du har svårt att tro på det som sägs uppmanar jag dig att ta reda på hur det är! Det finns många olika sätt att beställa en översatta koran. Du kan även ägna tid att ta del av alla de tolkningar som finns som tillägg till koranen, inte minst Sunnan, som bland annat inkluderar Muhammads liv och ord. Lyssna även på deras mullor, som håller tal varje vecka i olika lokaler runt om i landet. Försök bara att se till att du kan tolka det som du sägs, så att du förstår vad som sägs. Vill du inte lära dig något om islam kan du åtminstone ta till dig det som andra har lärt sig.

Som kristen ska du däremot inte hata någon enda muslim, eftersom de är lika mycket värda som alla andra! Det är inte människan i sig som ska vara föremål för en granskning utan religionen islam som inte bara leder alla dem som följer den till fördärv utan även alla deras medmänniskor.

Lämna ett svar