Förmaning från aposteln Paulus

Förmaning från aposteln Paulus

Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade!…

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Filipperbrevet 4)

Paulus förmaning handlar i första hand om att vi ska stå fasta i Herren Jesus Kristus. I Herren får vi alltid glädja oss och låta alla människor se hur vänliga vi är, eftersom Herren är nära. Bekymra dig därför inte för något, utan låt Gud få veta alla dina önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. För då ska Guds frid, som övergår allt vårt förstånd, bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus.

Lämna ett svar