Kategori: Första-sidan

SOM institutet – Språkrör för vetenskapsförakt

Fysikern och klimatforskaren Elsa Widding talar om den utredning som SOM institutet publicerat, en utredning som är direkt ovetenskaplig och totalt olämplig såsom ett underlag för ett naturligt och gediget samtal om jordens klimat och de så kallade alarmisternas påståenden om att klimatet håller på att kollapsa, trots att vetenskapen inte stödjer sådana slutsatser.

Lungspecialisten och läkaren Pierre Kory intervjuas av Bret Weinstein angående Covid-19

Denna mycket speciella intervju genomfördes i programmet DarkHose under en live sändning på Youtube. Ph.D Bret Weinstein samtalar med läkaren, M.D. och lungspecialisten, Pierre Kory, om hur pandemin bemöttes av vården. De specialister som faktiskt kunde rädda patienter med hjälp av tidigare kända mediciner, exempelvis Ivermectin som är ett verksamt medicin mot Covid-19, gavs ingen […]

Det nya normala

Det sägs att det ”nya normala” livet för oss vanliga kommer att bli något annat än vad många av oss har har förväntat. Om vår verklighet blir som ”teknokraterna” har tänkt och om de får igenom all sin vilja  (vilket verkar ha fått en bra inledning) så behövs överhuvud taget inte vi vanliga i en […]

Tänker du ta vaccinet? – Titta först på denna video!

Om du är något så matematiskt begpvad så kan du oftast räkna ut hur stor sannolikheten är utifrån angivna siffror. I detta fall handlar det om att bli, antingen allvarligt sjuk eller till och med dödad av det kända viruset, eller att överleva genom att låta din kropp på egen hand producera antikroppar. Eller så […]

Om du tror på massmedias berättelse om covid så svara på dessa frågor

Om du tror på medias berättelse om covid så svara då på dessa frågor… Förklara hur influensan försvann och ersattes istället med något som har exakt samma symptom? Förklara varför de nedgraderade ”covid-19” från en allvarlig infektionssjukdom bara dagar innan de förklarade en pandemi? Förklara hur de kunde framföra coronavirus 2020-lagstiftningen på bara några dagar […]

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

Det finns allt för många som, antingen av lättja eller ren ovilja, har valt att tro på allt som klimatalarmisterna har att säga! Det är betydligt färre som vill tro på den vetenskapliga sanningen om CO2 och dess direkt irrationella betydelse ifråga om jordens klimat. Det verkar vara lättare att tro på en mänsklig påverkan, […]

Det obekväma klimatet

Diskussionerna kring världens klimat är allt för ofta mycket vinklade och pekar bland annat på det som klimatalarmisterna vill ha sagt. Däremot tar man sällan upp ämnet om att alarmisters påståenden inte är vetenskapligt grundade, utan allt för ofta tagna ur falska källor. Det är där därför de sällan vill framträda i öppna debatter. Klimatforskaren […]

Juristen Reiner Fuellmich stämmer läkemedelsföretag, stater samt andra

James Delingpole intervjuar juristdoktorn, Reiner Fuellmich, som med andra jurister och samverkande individer inom olika yrkesgrupper, är på god väg att stämma, men inte endast läkemedelsbolagen utan även de läkare och andra som drivit på intentionen att injicerat ett läkemedel som de valt att kalla för vaccin utan att ens ha informerat en enda patient […]

Doktor Stefan Lanka och projektet Immanuel

I den här videon presenteras projektet Immanuel. Den granskar kritiskt den vetenskapliga bakgrunden till den så kallade ”Corona krisen.” Med hjälp av naturvetaren och virologen Dr. Stefan Lanka granskas alla grundläggande publikationer om SARS-CoV-2 och COVID-19 noggrant och undersöks vetenskapligt i en serie inlägg. Huvudmålet är att göra vetenskapen förståelig för alla. Alla nödvändiga tekniska […]

Knepen som håller liv i klimatskräcken

I det här avsnittet ger Elsa Widding exempel på metoder som media och myndigheter använder sig av för att vilseleda människor och få dem att tro på en fabricerad klimatkris. När det gäller klimatrapporteringen så får man sällan en fullständig bild. Hon konstatera att våra beslutsfattare och media bestämt sig för att mer koldioxid i […]

Paulus uppmaning till Timotheos

Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och […]

Nästa sida »