Kategori: Första-sidan

Ett nytt år med allt fler frågor

Många har i glädje och förväntan firat in det nya året 2021. Än fler har önskat vänner och bekanta ett gott nytt år. Flertalet som firat har med stor sannolikhet haft en innerlig förhoppning om att det ska bli ett bra nytt år, och det kan bli det för många, men allt det som händer […]

Vad har aposteln Petrus att säga oss idag

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. […]

The Rise of Surveillance Capitalism

We’re participating in the greatest socioeconomic experiment in human history. It’s called Surveillance Capitalism. Everything we do – morning, day, and night – is tracked, analyzed, and monetized. Google knows when you’re pregnant, Facebook knows your finances, and Fitbit knows when you’re having sex! What’s the cure? MeWe Founder Mark Weinstein delivers an eye-opening exposé […]

Klimatfrågan – Vår tids nya religion

IPCC inrättades på initiativ av oroade miljömedvetna forskare som ville få politiker att vidtaga åtgärder för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Uttalanden av ledande representanter för IPCC tyder på att man ansett sig ha till uppgift att propagera för de alarmistiska budskapen snarare än att bedöma dess vetenskapliga hållbarhet. Denna agitatoriska inställning framgår speciellt […]

När Guds straff drabbar

Kan påståendet i rubriken vara sant? Straffar Gud verkligen oss som Han skapat? Ja, påståendet stämmer i de fall som vi syndar, allt enligt det Paulus skriver i Romarbrevets 1 kapitel. När vi förnekar Gud och det uppenbara som konkret bevisar Guds existens så kommer Gud inom tid att dra sin välsignelse från oss. Det […]

Fundamenten i tron på Jesus Kristus

1. Inspiration: Allt vi vet och tror ifråga om Gud är baserat på Hans Ord. Guds Ord konfirmerar och inspirerar den historiska realiteten av Bibeln. 2. Skapelsen: Gud är uppenbarad från pärm till pärm i Hans Ord (Bibeln) så som Skapare av universum, precis som den är beskriven i Bibeln, vilket förkastar allt det som […]

Grodan som landade i en panna med vatten

Har du hört historien om grodan som landade i en vattenpanna och stannade där tills den kokade? Om vattnet i pannan hade varit varmt hade grodan nog lagt märke till det och hoppat ut omedelbart. Men eftersom vattnet först kändes svalt kände grodan ingen som helst fara. När vattnet värmdes upp sakta slappnade grodan av […]

Skapelseberättelsen – The Genesis Story

Discover the beauty of the first book of the Bible with Hillsdale College’s latest online course. Visit hillsdale.edu/1/genesis to watch all five lectures today. Genesis is a book of fundamental importance for the Jewish and Christian faiths and has exerted a profound influence on Western Civilization. In addition to being a great religious text, it […]

Psalm 103 av kung David

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung […]

Psaltaren 79

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud, de har skändat ditt heliga tempel och lagt Jerusalem i grus. De lämnar dina tjänares lik som föda åt himlens fåglar och dina trognas kroppar åt vilda djur. De utgjuter deras blod som vatten runt om Jerusalem, ingen begraver dem. Vi har blivit till åtlöje för […]

Politiker och medier vägrar lyssna

Representanter för ”Nej till vindkraft på Ripfjället” berättar i detta program om hur kommunen samverkar med stora utländska vindkraftsbolag för att etablera enormt stora vindkraftverk i bygden. I Malung – Sälens kommun har en folkomröstning om detta hållits där majoriteten sa nej, men det är något som kommunledningen inte vill respektera. Vi diskuterar också att […]

Kristendom visavi islam

I sitt andra brev skriver aposteln Petrus, i första kapitlet vers 16 och framåt: Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från […]

Frälsningen i Jesus Kristus

I söndags firade vi 22: a söndagen efter Trefaldighet och temat var Frälsningen, eller Räddningen, vilket ord vi väljer att använda. Jag väljer att tala om den räddningen som vi har att förhålla oss till enligt Guds Ord, som är vår auktoritet och vägkarta. Utan Guds Ord, i Bibeln, är vi vilsna och idag har […]

Att bli pånyttfödd som kristen

Evangeliet måste förkunnas i världen och det är vår primära uppgift att utföra det, oavsett klimathot eller Covic-19 pandemi. När vi ännu var fiender till Gud så valde Herren att försona oss syndare, något Matteus tar upp i sitt evangelium. Under Jesu tid fanns det ca 6000 fariséer i Israel, och flesta av dem i […]

Vart försvann vårt civilkurage

Rubriken är en fråga som vi behöver aktualisera, eftersom vi numera lever i ett allt mer avdankat och postmodernt gruppstyrt-samhälle, ett samhälle som inte längre äger viljan att skapa individuellt växande, eller ens vill behålla vår tidigare svenska kultur och historia. Numera verkar de som styr denna postmoderna gruppstyrda-samhälle hata allt vad en unik individ […]

Petrus förkunnelse om Jesu Kristi ankomst

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta […]

Nästa sida »