Browsed by
Kategori: Första-sidan

Elsa Widding´s svar till SVT och deras klimatreporter Erika Bjerström

Elsa Widding´s svar till SVT och deras klimatreporter Erika Bjerström

  Brev till SVT – Klimatupplysningen https://klimatupplysningen.se/brev-till-svt/ Det ser ut som om världen nu följer scenario SSP2-4.5. Det är alltså förutsägelserna för detta scenario ”the intermediate scenario” som bör delges allmänheten via SMHI, DN, SVT m.fl, inte RCP 8,5. Det framgår i den stora vetenskapliga rapporten, AR6, att det alarmistiska scenariot inte längre anses vara sannolikt. Detta är en viktig fråga som media borde lyfta fram. Ni borde också rapportera att utsläppen fram till 2045 sannolikt blir lägre än vad…

Läs mer Läs mer

IPCC är åter tillbaka med sin politiskt korrekta domedagsrapport

IPCC är åter tillbaka med sin politiskt korrekta domedagsrapport

Nu har IPCC (FN:s klimatkommité med en politisk inriktning) kommit ut med en 3 949 sidor långt dokument som till 50 % försöker framföra varningar om att jordens befolkning står  inför en kommande klimat katastrof. De som verkligen orkar läsa igenom dokumentet (vilket få media har gjort) kommer förvånande nog att upptäcka att IPPC har tvingats revidera mycket av det de sagt tidigare om kommande katastrofer, detta eftersom inget av detta de sagt har hänt. Lyssna gärna till vad doktor…

Läs mer Läs mer

SR P1 Fake News om Covid-19

SR P1 Fake News om Covid-19

I P1 Morgon med Anna Hernek hängdes Swebbtv med Lars Bern och Sture Blomberg ut som konspirationsteoretiker om vaccinerna. Vi lyssnar igenom programmet och bemöter påståendena. I programmet på SR P1 talar ordförande i Svenska Vaccinfabriken AB Matti Sellberg och journalist Åsa Larsson med programledare Anna Hernek om s.k. konspirationsteorier gällande Covid. Läkaren Sture Blomberg och tekn dr Lars Bern bemöter detta. Vi börjar med ett klipp där olika kommentarer från bland annat Swebbtv, blandas. Alla som opponerar sig mot…

Läs mer Läs mer

Hur du skyddar dig mot Covid-19

Hur du skyddar dig mot Covid-19

I detta program får du en uppdatering om Covid-19. I programmet får vi möta Swebbts vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern i ett samtal med Mikael Willgert. I Japan har myndigheterna returnerat miljontals doser från Moderna då dessa är kontaminerade med ett ämne med magnetiska egenskaper och som inte finns med i innehållsförteckningen. Det var även i Japan som den hemliga interna rapporten från Pfizer avslöjades i vilken det framkom att vaccinet samlades med högre koncentration i äggstockar och benmärg….

Läs mer Läs mer

Doktor Robert Malone intervjuas om det så kallade godkända vaccinet

Doktor Robert Malone intervjuas om det så kallade godkända vaccinet

Doktor Robert Malone intervjuas av tidigare tidningsskribent Kristi Leigh gällande sin medicinska professionalitet och kunskap ifråga om de så kallade vaccinerna och allt det som till exempel doktor Fauci påstår är sant och korrekt. ⁣Doktor Malone utmanar hela CDC (USA:s version av läkemedelsverket) för att de inte längre framför sanningsenliga fakta utan bygger alla sina teorier utifrån en förhoppning, som definitivt inte borde godkännas av utbildade forskare inom CDC.

Inte många som vet..

Inte många som vet..

I denna video presenteras information som strider mot det vi har lärt oss vad gäller existensen av så kallade virus- och bakteriepartiklar som cirkulerar i vår omgivning. Doktorerna inom detta område, Thomas Cowan, MD, och Andrew Kaufman, Dr, intervjuas av Mike Adams, som själv är laboratorieägare och kunnig i frågan om virus och bakteriers existens. De som orkar och vill lära sig något nytt om existensen av bakterier, samt hur de så kallade virus fungerar i vår mänskliga värld kommer…

Läs mer Läs mer

Filmen: Syndromen av Anthrax vaccinet i USA och GB

Filmen: Syndromen av Anthrax vaccinet i USA och GB

Denna film, som är producerad av Scott W Miller, är aktuell och handlar om den korruption som existerar mellan de politiska sfärerna, läkemedels bolagen, hälsoorganisationerna, WHO och andra världsliga dignitärer som vill tjäna mycket pengar på bekostnad andras lidande. Denna film handlar det om vaccinet Anthrax som påtvingades på militären i USA och England.

Upptäck vad de fyra vaccinerna mot Covid-19 innehåller

Upptäck vad de fyra vaccinerna mot Covid-19 innehåller

Doktor Robert O.Young har i årtionden, som forskare inom mikrobiologi med flera områden, granskat de fyra så kallade ”vaccinerna” mot Covid-19 och funnit att samtliga innehåller både metaller såsom nanoteknik som inte är hälsosamt att implementera med mänskliga organ. Han går igenom dessa aktuella ”vaccinerna” för att klarlägga allt innehåll i dessa injektioner som påtvingas på människor i många västländer, även på barn och unga som genom sin naturliga immunitet klarar av Covid-19 i 99,98 % av de fall som…

Läs mer Läs mer

Forskningsstudie i ett av de mest vaccinerade länderna

Forskningsstudie i ett av de mest vaccinerade länderna

En forskningsstudie i ett av de mest vaccinerade länderna, Israel, säger nu att en naturlig infektion av Covid-19 förhindrar Delta-viruset bättre än vad vaccinet från Pfizers gör. Människor som tidigare haft en covid-19-infektion är bättre skyddade mot Delta-varianten av Covid-19, än de som tagit Pfizer injektioner visar en ny storskalig studie. Den storskaliga studien är genomförd i Israel på över en halv miljon människor. I studien jämfördes immuniteten hos patienter som hade fått två doser av Pfizer/BioNTech injektioner med personer…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

När aposteln Paulus talar om mänsklighetens frälsning/räddning åsyftar han den ende Gud, som judarna hade tillbett som den ende Gud i kosmos, detta i motsats till hedningarna som tillber en mängd olika slags avgudar som inte har liv eller kraft. Efter att Gud Fader sänt sin enfödde Son, Jesus från Nasaret, den Messias som profeterna talar om, var syftet att judarnas tro fullbordats och detta genom Messias, som Gud Fader lovat sända, och vilket Han gjort i och genom mannen…

Läs mer Läs mer

Grafenoxid, en giftig substans i mRNA vaccinet

Grafenoxid, en giftig substans i mRNA vaccinet

I denna video intervjuas grundaren och chefen för Quinta Columna Ricardo Delgado Martin, . Ricardo ansvarar för samordningen av en spansk forskargrupp och deras arbete att analysera effekterna av grafenoxid och nanopartiklar som uppenbarligen finns i mRNA vaccinet. Resultaten av den analys som man genomfört med elektronmikroskopi och spektroskopi är långtgående. Grafenoxid är enligt Ricardo Delgado Martin ett gift som utlöser bland annat trombin och blodkoagulering. Det har även en inverkan på immunsystemet. All grafenoxid, som ackumuleras i lungorna, kan…

Läs mer Läs mer

Professor Sucharit Bhakdi bevisar att SARS-Co2 inte handlar om ett nytt virus

Professor Sucharit Bhakdi bevisar att SARS-Co2 inte handlar om ett nytt virus

Tidigare professor inom mikrobiologi och infektionsepidemiologi, Sucharit Bhakdi, redogör på ett enkelt sätt bevis på att den så kallade SARS-Co2 viruset inte handlar om ett nytt och farligt virus. Det handlar om ett tidigare känt virus som härjat under lång tid. Enligt Sucharit Bhakdi visar underlaget på att många av oss redan har immunitet mot viruset. Påståenden om att det handlar om ett nytt virus är därför inte sanna! Vi har, enligt Sucharit Bhakdi, ingen orsak att ta emot injektioner…

Läs mer Läs mer

Sjuksköterskan berättar om hur pengar styrde när pandemin bröt ut

Sjuksköterskan berättar om hur pengar styrde när pandemin bröt ut

Ett sjukhus som drabbats av många dödsfall i pandemin finns i New York. En som arbetade på just det mest drabbade sjukhuset var sjuksköterska Erin Marie Olszewski. Utifrån sin tidigare erfarenhet som sjuksköterska i USA:s armé i Irak valde Erin att i all hemlighet spela in allt det som pågick på sjukhuset, detta eftersom hon upplevde att man behandlade patienter mer utifrån de dollar som pandemin inbringade än som enskilt drabbade patienter, med specifika sjukdomar. Erin tillbringade sig under flera…

Läs mer Läs mer

En aggressiv propaganda och dess betydelse

En aggressiv propaganda och dess betydelse

Att media och dess ägda etablissemang runt om i västvärlden har använt sig av en psykologiskt utstuderad propaganda i sitt försök att få allmänheten att vika sig har haft en ovanligt kraftigt genomslagskraft, enligt professor i propaganda, P. Robinsson, som jämför det som händer nu med det som hände under 1940-talets nazism. Professor Robinsson menar vidare, att enligt hans professionella bedömning som professor i propaganda, har det varit en ovanligt aggressiv propaganda som har genomförts främst i de västliga länderna….

Läs mer Läs mer

Portugals små barn blir plötsligt sjuka, alla på en gång

Portugals små barn blir plötsligt sjuka, alla på en gång

Känslan vi har är att de mindre barnen plötsligt blir sjuka samtidigt. Dessa är ord uttalade av barnläkaren, Joana Martins, som är en av de barnhälsoexperter som intervjuats av Expresso, för en artikel om hur inneslutning och åtgärder för förebyggande av pandemin har försvagat immunförsvaret, vilket gör oss (alla) mer sårbara för infektioner Effekterna är mest uppenbara hos barn vars immunsystem är under tillverkning. Barn måste få komma i kontakt med smuts (eller mer vetenskapligt: bakterier, mikroorganismer, virus i allmänhet)…

Läs mer Läs mer

Av illvilliga medvetet tillverkat virus enligt patent i USA

Av illvilliga medvetet tillverkat virus enligt patent i USA

En tillverkad illusion enligt doktor David Martin som samtalar med juristen Reiner Fuellmich och hans medarbetare om den konstruerade illusionen av ett virus som skapat en pandemi. Det handlar inte om en roman… ingen pandemi… inga varianter… kampanj av tvång och terror som råder för att ta itu med ett angivet mål, menar Dr David Martin! Vem kan berätta vad de injekterade kan göra om detta syntetiska rekombinanta chimärprotein? Det fanns inget nytt Coronavirus enligt kontrollen av gensekvenser visavi alla…

Läs mer Läs mer

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag, 1 augusti 2021, firar vi 9:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Goda förvaltare. Texterna är hämtade från: 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 och Matt 25:14-30 och handlar alla om att fungera som förvaltare av den största gåva människan fått, nämligen Guds Ord om Frälsaren Jesus Kristus, som dog och uppstod från de döda så att vi skulle få del av ett evigt liv. Moses skriver: Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:…

Läs mer Läs mer

Samtalet som media försökt begrava

Samtalet som media försökt begrava

Media har medvetet försökt begrava alla djupare samtal om pandemin. Istället för att vara öppna och ärliga har de medvetet försökt dölja viktig information från allmänheten och detta i nästan ett och ett halvt år – men sanningen kommer alltid ut, förr eller senare. Man kan som bekant inte lura alla hela tiden! Nedan kan du lyssna till ett öppet samtal mellan olika experter från Irland och England. I samtalet råder yttrandefrihet så som det gjort tidigare i ett västerländskt…

Läs mer Läs mer

Andlig klarsyn

Andlig klarsyn

Idag firar vi 8:e söndagen efter Trefaldighet och temat är Andlig klarsyn! Andlig klarsyn handlar främst om att ha, eller få, kunskap och insikt om vad vår kristna tro handlar om. Dagens texter är hämtade från Mika 3:5-8, 1 Johannes 4:1-6 samt Matteus 7:15-2. Profeten Mika skriver: Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på…

Läs mer Läs mer

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Aposteln Jakob skriver till de rika (Jak. 5:1-6): Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots…

Läs mer Läs mer