Sök Herren medan han låter sig finnas

Sök Herren medan han låter sig finnas

Profeten Jesaja, som såg fram emot Jesu Kristi ankomst, skriver ingående om Messias och om allt det som kommer att hända. Jesaja förstod att han skriver för de framtida generationerna och var mån om att ingående studera Skrifterna för att upptäcka det som låg dolt för dåtidens befolkning i Israel. Aposteln Petrus skriver om dessa profeter:

Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i (1 Pet. 10-12).

Profeten Jesaja var alltså förvissad om att Gud Fader (JAHVE) skulle sända sin enfödde Son, och låta honom lida döden på en träpåle för att utplåna människornas synder. Jesaja påminner oss vidare i 55 kap:

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta.

Lämna ett svar