Källan till rädsla är ondskan, som styr nutida västvärld

Källan till rädsla är ondskan, som styr nutida västvärld

Hur ogärna vi västerlänningar än vill inse det eller inte så tvingas vi inse att ondskan existerar mer påtagligt idag än någonsin tidigare, kanske till och med tydligare än vad den gjort under tidigare århundraden? Det är även något som Guds Ord varnar oss för när den talar om Antikrist och hans ankomst. Kärleken (JAHVE – AGAPE) kan aldrig existera i samverkan med någon slags rädsla, säger Jesus Kristus, vår Gud och Fader. Det bekräftas gång efter annan av Jesu ord om rädslan, som han menar är direkt förenad med ondskan och dess herre, djävulen! Det engelska ordet för ondska Evil är ett exempel på motsatsen till det engelska ordet Live (liv), vilket baklänges bildar ordet evil, något som bekräftar att ondskan är motsatsen till kärlek, som bara kan existera i samverkan med livet. Johannes skriver i sitt första brev:

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: »Jag älskar Gud« men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Lämna ett svar