Ordet blev kött… när Gud trädde in i vår mänskliga tillvaro

Ordet blev kött… när Gud trädde in i vår mänskliga tillvaro

När aposteln Johannes, den som Jesus älskade mest, inleder sitt befriande budskap om Herren  så inleder han med att skriva:

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: »Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.«

Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Ordet, LOGOS, blev kött vilket visar att vår himmelske Fader uttalar ord och det blir till något, så som han gjorde när han skapade universum och oss som individer. Från just Guds Ord blir allt till, vilket har stor betydelse för oss som tror på Kristus Jesus. När vi läser och talar Guds Ord så tas det emot av den som lyssnar. Den som lyssnar processar det som sagts i sin individuella situation och omvandlar det till en ”förståelse” av det som sagts. Därför är det oerhört viktigt att vi talar sanning, som Guds Ord påtalar att vi ska göra. Vi talar om när vi behöver få ut det som vi tänker på och vill ha sagt till någon.

Tyvärr är allt för många rädda för att uttrycka sina åsikter, inte minst i vår tid, då alla ska tycka och tänka på exakt samma sätt och vis. Men låt Dig inte blir lurad. Ingen tänker, eller tycker, på samma sätt som du och kommer aldrig att göra det heller. Det är något som den materialistiska världen försöker få oss att tro, men det har inget med Guds Ord, eller Jesus Kristus, att göra. Tvärtom så vill Gud att vi ska tänka fritt och vara fria som individer, eftersom vi alla är olika och unika i vår egen personlighet, fastän vi blivit skapade till JAHVE avbild.

Gud är, som han visar gång på gång via Jesu ord och handling, mån om att vi alltid är den som vi är skapade till att vara, alltså att vi är den ”vi är”, något som framträder tydligt i Guds eget namn, JAHVE, som betyder just ”JAG ÄR”. Gud är inte intresserad av olika slags kopior, eller individer som apar efter andra, eller försöker vara precis som ändra är. Han är mån om att vi är just den vi är skapade till att vara!

Om vi gör avkall på oss själva, på just den individuella egenskap och personlighet vi är skapade till, då gör vi även avkall på oss själva såsom Guds avbilder. Vi är inte lika som Gud. Gud är ande och har därmed ingen kropp, eller ser ut som vi. Vi kan heller inte se Gud så länge vi befinner oss i denna jordiska tillvaro, däremot får vi se Honom sådan han är den dag vi kallas hem till hans himmelska rike, inte minst den dag då han bestämt att avslutar hela denna tillvaros som existerar för tillfället, för att skapa nya himlar och en ny jord, säger samme apostel i Uppenbarelseboken, som innehåller 22 kapitel som beskriver vår tillvaro här på jorden och när den tiden är till ände för en ny och kommande tidsepok som tar sin början för alla dem som i tro på Jesus Kristus erbjudits att vara en del av Guds stora och omfattande familj.

Be därför ofta och innerligt i all din ensamhet eller tillsammans med andra att Gud ska öppna dina ögon och ditt hjärta, för att du ska få kraft att gång på gång vända dig till Hans heliga Ord, som omfattar alla de 66 böckerna som inkluderas i Gamla och Nya Testamentet. Måtte Gud förbarma sig över oss alla, och ge oss hans omfattande frid, i Jesu namn. Amen!

Lämna ett svar