Att leva under Guds nåd kan stoppa totalitarismen

Att leva under Guds nåd kan stoppa totalitarismen

Att leva under Guds nåd kan faktiskt stoppa totalitarismen som pågår i världen. De som aktivt väljer att inte leva i och av materialismen förstår att det finns något mycket större än människan och allt hon kan. Att förstå det andliga innebär att vi förstår att det finns en Ande som vill vårt goda, och som strider mot allt som pekar på totalitarism.

Lämna ett svar