Ropet från helvetet…

Ropet från helvetet…

Församlingen Grace to You och John Mcarthur predikar idag om ropet från helvetet. Idag är det allt för många som är rädda och frågan är varför? Kan det handla om att så få äger ett hopp och många är rädda för döden? Men för en kristen borde rädslan inte dominera eftersom den kristne vet att döden är det som skiljer oss från Frälsaren Jesus Kristus och Guds himmelska rike.

Lämna ett svar