Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag, 1 augusti 2021, firar vi 9:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Goda förvaltare. Texterna är hämtade från: 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 och Matt 25:14-30 och handlar alla om att fungera som förvaltare av den största gåva människan fått, nämligen Guds Ord om Frälsaren Jesus Kristus, som dog och uppstod från de döda så att vi skulle få del av ett evigt liv.

Moses skriver:

Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.« Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.« Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.« Gud sade: »Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.« Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns.

Aposteln Petrus skriver:

Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

Matteus avslutar med att skriva:

Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.

Texterna inleds med konstaterandet om tillfället då Gud skapade hela universum, inklusive vår planet Tellus, med allt levande som existerat och som existerar numera. Gud såg att allt var gott och allra sist, men inte minst, så skapar han oss människor, dem som han skulle kunna visa sin kärlek till, och även få tillbaka kärlek. Men tråkigt nog så ville vi inte underordna oss den ende himmelske Fadern, utan vi valde att synda och det utifrån ormens återkommande lögn om att vi skulle kunna bli som Gud. Men följden av att tro något sådant är inget annat än en evig död.

För att försöka rädda alla dem som Han fortfarande älskar så valde vår himmelske Far att själv träda in i vår jordiska tillvaro, genom sin enfödde Son, Jesus Kristus. Och det gjorde Han för att befria oss från en evig död. Aposteln Petrus påminner oss om att tiden kommer att avslutas, och vidare om att slutet lär komma överraskande, som en tjuv om natten, säger Jesus själv. Därför är det än viktigare att vi fungerar som goda förvaltare och tar hand om allt det som Gud har skänkt oss som gåvor/talanger. Och våra talanger, eller talenter som Jesus talar om, ska alltså förvaltas på bäst tänkbara sätt varenda dag.

Vi kan inte, som den rädde tjänaren gräva ner våra talanger och räkna med att bli belönad. Tvärtom kommer vi till korta om vi gör det, menar Jesus. Låt oss därför vara helt orädda, trots att världen och dess herre försöker pådyvla på oss all slags rädsla, om inte för att jorden ska gå under så för sjukdom eller annat skrämmande. Den Onde försöker alltså alltid skrämma slag på oss människor, något han gjort i alla tider, och därmed få oss att fly ifrån den enda trygghet vi någonsin kan äga, nämligen lärjungaskapet med Jesus Kristus, vår ende Herre och Räddare.

Lämna ett svar