Andlig klarsyn

Andlig klarsyn

Idag firar vi 8:e söndagen efter Trefaldighet och temat är Andlig klarsyn! Andlig klarsyn handlar främst om att ha, eller få, kunskap och insikt om vad vår kristna tro handlar om. Dagens texter är hämtade från Mika 3:5-8, 1 Johannes 4:1-6 samt Matteus 7:15-2. Profeten Mika skriver:

Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem. Därför: Natt över er – och inga syner! Mörker – och inga spådomar! Solen skall gå ner för profeterna, dagen bli svart omkring dem. Siarna får stå med skam, spåmännen blygas, alla måste dölja skägget, ty Gud svarar inte. Men mig har Herrens ande fyllt med kraft, med rättfärdighet och mod: jag kan visa Jakob hans brott, visa Israel hans synd.

Johannes skriver i sitt första brev:

När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler – det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar – lämnade han Judeen och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.

Aposteln Matteus skriver:

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Ibland undrar jag om vi lever i en tid som är mörkare än någonsin tidigare? Det handlar inte i första hand om varken fattigdom eller social utslagenhet, trots att även detta växer lavinartat i vårt land. Mina reflektioner bygger bara på egna observationer, som jag gjort när jag varit ute i samhället. För numera ser jag allt fler gå runt och stirrar ner i sin mobil, vilket innebär att de sällan tittar upp från sitt mediala verktyg, inte ens för att registrera sin närmaste omgivning? Det verkar som om allt fler medvetet valt att leva sitt liv via ett digitalt verktyg, som bygger på elektroniska sändningar av 1:or och 0:or. Om detta fenomen är något att oroa sig för vet jag inte, däremot tror jag inte att man kan bygga vidare på mänskliga relationer genom att välja att bortse från sin reella omgivning, och på det som faktiskt händer och pågår i verkligheten! Jag tror inte att vi som människor överlever på längre sikt om vi allt mer lägger vårt lit på ett digitalt verktyg, som trots allt är byggd av människor som kan använda tekniken för att medvetet, eller omedvetet, vrida informationen som går ut precis som det passar teknikens ägare. Det är bland annat därför som man ska akta sig för att lita på de stora digitala företagen Google, Facebook, Twitter med flera, som alla verkar ha fått allt mer makt, men inte bara inom den digitala verkligheten utan även inom reell politik såsom ekonomin runt om i världen.

I Bibeln möter vi klara uppmaningar och tydliga varningar! Varningarna handlar, exempelvis enligt texten från Matteus, främst om varning för falska profeter, alltså sådana individer som tagit del av den kristna kakan men med syftet att förgöra det. Ett sätt att göra det är att få oss att fjärma oss från varandra, eftersom mänsklig närhet producerar både kärlek som nära relationer. Varningarna är alltså något som återkommer med jämna mellanrum i Bibeln. Inte minst Jesus själv varnar lärjungarna, och han ber dem att vara observanta och hålla sig ifrån dessa falska profeter, som inte är utsända av Herren, vår Gud, utan är individer som arbetar för att gynna sitt eget egoistiska välmående. Sådana finns det gott om enligt Nya Testamentet. Inte bara inom etablerade grupper i samhällena utan även inom församlingarna som bildats för att följa Jesus Kristus. En falsk profet avslöjas alltså genom dennes gärningar, deras frukter, säger Jesus. Ett gott träd producerar bra frukter medan ett dåligt träd producerar dåliga. Vi kan med andra ord avslöja dessa falska profeter genom att se vad de faktiskt har lyckats producera. Ta exempelvis vår egen svenska kyrka. Har den producerat bra frukter, eller dåliga? Svaret på frågan har du säkert själv funderat på. Om det visar sig att svenska kyrkan har producerat några frukter alls så kan vi alltså även bedöma om det handlar om dåliga eller bra frukter. Efter 1920-talet, då partipolitiken tog över svenska kyrkan så har kyrkan enligt mitt menande tappat det mesta av sin tidigare tilldragelse. Vi vet att allt fler börjat titta efter alternativ att ansluta sig, och därför borde svenska kyrkan ställa sig den allvarsamma frågan, varför? Om en kristen kyrka börjar tala mer om sina egna mänskliga erfarenheter, än om Jesus Kristus och hans gärningar, då tappar självklart allt fler intresset för en sådan kyrka! Om en kyrka släpper in allt mögligt och omöjligt med argumentet att det handlar om konst eller annat allmänintresse, ja, då måste man självklart även räkna med att allt fler allvarsamma tappar förtroendet för en sådan kyrka! Allt detta och mer därtill har skett i vår älskade svenska kyrka! Jag tror knappast att nuvarande ledning kommer att göra något för att återvända tillbaka till källan, Guds Ord. Men om vår svenska kyrka väljer att fortsätta på den väg man medvetet valt att gå, och fortsätter att bortse från källan till kristen tro, ja, då innebär det att den kyrkan kommer att förtvina. Detta är nog en sanning och något som historien visat gång på gång.

Lämna ett svar