Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Aposteln Jakob skriver till de rika (Jak. 5:1-6):

Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.

Till alla dem som har drabbats av de rikas girighet skriver samma apostel (Jak. 5:7-12):

Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

I sin berusning av rikedom och makt väljer dessa giriga och makthungriga ofta allt sådant som gynnar hennes eget kött och dess tillvaro, vilket i de flesta sammanhang drabbar hennes omgivning, och främst hennes medmänniskor. Eftersom dessa individer är berusade av sin rikedom och makt så tänker de inte på att de en dag ska lämna allt bakom sig. De kan inte ta med sig något av det de äger, oavsett de gärna vill. De ska möta döden liksom alla övriga, trots att de lever som om de aldrig skulle drabbas av dödens kalla hand. Tragiskt nog kommer de, enligt Guds egna Ord, att hamna för evigt i helvetet, något som beskrivs tydligt i Lukas evangelium (16:19-31) och berättelsen om den rike mannen och den fattige Lasarus.

Lämna ett svar