Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Aposteln Jakob, som sägs vara Jesu halvbror och vald till förste biskop i Jerusalem, är tydligt i sitt budskap om en kristens förhållande till den värld hon lever i. Han skriver (4:4-12):

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

I vår tid verkar de kristna kyrkorna, både lokalt som världsvitt, vara mer intresserade av att ha ett gott förhållande och relation med världens styrande och beslutande. Men så var det inte kort efter att Jesus hade blivit avrättad, och som den allra förste, uppstått från de döda! Kristna blev jagade och förföljda för sin tros och livs skull. Men det innebar inte att de gav vika för världen och världens härskare djävulen. Tvärtom så fick de både styrka och än större glädje i sin tro, av att veta att deras tro var som Jesus hade sagt att det skulle bli. Jag vet inte hur det är för dig kära vän, men nog är det allt för många av oss som är för besmittade av världens alla erbjudanden, och då i jämförelse med det som Guds Ord tydligt förespråkar? Vi behöver därför göra bättring från den synd vi begått och begår och böja oss inför den högste Herren och enda Gud som vi en dag ska stå inför och svara för våra steg här i tiden.

Lämna ett svar