KRISTI FÖRKLARINGS DAG

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Söndagen 18 juli firar vi Kristi förklaringsdag som handlar om stunden då Jesus Kristus blev förhärligad på det höga berget. Aposteln Matteus (17:1-8) berättar:

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: »Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.« När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stig upp och var inte rädda.« De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.

Vad innebär då Kristi förklarande? Jo, det förklarar för oss att den ende som är förklarad är den allra högste, ingen annan än Herren, Jesus Kristus, något som Gud klargör för lärjungarna: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna på honom! Det handlar om både anvisning och befallning för oss, något att tänka på i vår tid när politiker och andra maktgalna försöker ta över makten i världen, bara för att de så gärna vill styra alla och allt, vilket inte kommer att lyckas eftersom Gud inte accepterar sådana syften. Allt sådant har misslyckats tidigare och kommer även att misslyckas denna gång! Oavsett om det handlade om romerska imperiet, nazisterna eller andra galningar som försökt ta över makten så har de alla misslyckats, något vi som kristna borde vara väl medvetna om eftersom vi vet att den ende som kan styra över detta universum är den som har skapat allt, alltså vår Herre och Gud, JAHVE.

På hemsidan ”En glimt av härlighet” skriver bloggaren:

Mitt i den sköna sommartiden, när våra gudstjänstämnen vanligen handlar om det kristna livet, möts vi av ett tema som tvärt bryter av det vardagliga: Kristi förklarings dag. Helgens gamla namn har att göra med ordet klarhet, som är nära besläktat med ljus och glans. Kristus blev förklarad på det höga berget, där han samtalade med Mose och Elia i närvaro av tre av sina förundrade apostlar. Det som de tre profeterna samtalade om ger oss en vink om vad Kristi härlighet egentligen är. Den handlar inte om yttre framgång och makt utan om dess raka motsats: hur Jesus från Nasaret, som gjorde så mycket gott, hjälpte alla och lärde människorna Guds väg, skulle överlämnas i ogudaktiga människors händer och utsättas för den största skam och grymhet som människor kunnat tänka ut. Han, som var Gud själv, den Messias som profeterna hade förebådat och väntat på, skulle nu bli utskämd och förnedrad på det grövsta sätt.

Jesus talade om detta i sin översteprästerliga bön i Johannes 17: ”Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig.” Så skulle Guds härlighet uppenbaras i dess motsats, det som för världen var dåraktigt. Men i hans oskyldiga lidande och död fanns segern över djävul och död. Det kände Mose och Elia till, men som en skugga, tills Jesus förklarade för dem hur detta skulle gå till i verkligheten. Och när han gjorde det strålade hans ansikte mer än Moses ansikte hade gjort efter att ha stått inför Gud på ett annat berg i fyrtio dagar.

Så ska vi genom Ordets vittnesbörd om frälsningen på Golgata också se glimtar av Kristi härlighet som en föraning om den dag när vi får se honom i hans fulla glans.

O Kristus, redan på vår jord
låt dig för oss förklaras.
Lys oss med kraften av ditt ord,
låt oss i dig bevaras,
så att i himmelen en gång
vi skall få prisa dig med sång
bland dem som du har frälsat.

(Hemming från Masku, O Torvalds, psb 120)

Petrus skriver om detta tillfälle (2 Petrus 1:16-18):

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.« Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Lämna ett svar